Arbetsliv Lager SFI

Utbildningen startar var femte vecka. Ansök i webbansökan.

Arbetsliv Lager SFI är ett samarbete mellan SFI och yrkesutbildning som kombineras med yrkessvenska på SFI-nivå.

Utbildningen pågår under 10 veckor där kurser i yrkessvenska kombineras med förberedande utbildning inom svenskt arbetsliv samt lager och logistik. Målsättningen är att efter 10 veckor kunna gå ut i arbete på ett lager samt att fortsätta studera SFI. 

Du får möjlighet att knyta kontakter som kan leda till anställning. Det kommer finnas en stor efterfrågan på utbildade plock- och lagerarbetare under 2018, bland annat med anledning av flera stora lagervaruhus som öppnar lager i Brunna i Upplands-Bro.

Utbildningen startar var femte vecka och pågår under 10 veckor, med individuell anpassning.

Informationsblad finns att ladda ner på denna sida.

Behörighetskrav

  • Lägst SFI C-nivå

Saknas ett formellt betyg i SFI B har Vuxenutbildningen möjlighet att hjälpa dig med ett nivåtest för att bedöma din kunskapsnivå.

Ansökan

Ansökan gör du genom vår webbansökan.

Utbildningen ges i Kungsängen och motsvarar heltidsstudier.

Kontakt

Vuxenutbildningen
Tel: 08-581 693 00
E-post: vux@upplands-bro.se
Besöksadress: Kyrkvägen 6
196 30 Kungsängen

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)