Yrkesutbildning för vuxna

Vill du gå en högkvalitativ yrkesutbildning som efterfrågas av branschen?

Yrkesutbildningar i Upplands-Bro

Vi erbjuder pedagogiskt skickliga lärare med gedigen branscherfarenhet.  Praktikperioderna ute i arbetslivet ger dig praktisk erfarenhet samt kontakter som är mycket värdefulla när du söker jobb.

Vuxenutbildningen erbjuder i egen regi följande yrkesutbildningar på gymnasial nivå:

För att se hela vårt utbud logga in i vår webbansökan!

Yrkesutbildningar på annan ort

Externa utbildningsanordnare på annan ort:

Yrkesutbildningarna finns i flera studieformer, i klassrum, på distans och som lärling.

För att se hela vårt utbud logga in i vår webbansökan!

Ansökan

Du söker till våra yrkesutbildningar genom vår webbansökan. Behörighetskravet är svenska/svenska som andra språk på grundläggande nivå eller motsvarande och till vissa utbildningar även matematik på grundläggande nivå eller motsvarande.

Finns inte den yrkesutbildning du är intresserad av i vår webbansökan kontakta våra studie- och yrkesvägledare, syvvux@upplands-bro.se

Kontakt

Vuxenutbildningen
Tel: 08-581 693 00
E-post: vux@upplands-bro.se
Besöksadress: Kyrkvägen 6
196 30 Kungsängen

Upp