Ansökningsinstruktion

Utbildningen vänder sig till dig som har arbetat som undersköterska eller motsvarande under minst 1 år och vill vidareutvecklas inom yrket.
Ansökan beräknas öppna i mitten av februari och stänger den 3 maj. Man ansöker genom vårt externa ansökningsprogram.

Ansökningshandlingar

I samband med att du ansöker till utbildningen behöver du bifoga följande dokument/ansökningshandlingar:

  • Examensbevis/betyg från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning och/eller betyg från folkhögskola och/eller utländskt betyg motsvarande svensk gymnasieexamen.
  • Tjänstgöringsintyg/Arbetsgivarintyg som styrker din yrkeserfarenhet inom äldreomsorg, socialpsykiatrin, hemtjänst eller LSS-verksamhet. I intyget behöver följande finnas med: Ditt personnummer, anställningform (timanställd, visstidsanställd, fast anställd), omfattning (antal timmar du har arbetat), arbetsbeskrivning (vilka arbetsuppgifter har du haft?)
  • CV/Personligt brev.
  • Övriga handlingar som t.ex. styrker reell kompetens, dvs handlingar som visar att du har de kunskaper som krävs för utbildningen trots att du inte kan uppvisa de intyg och/eller betyg som krävs för utbildningen.

Reell kompetens

För dig som inte uppfyller de formella behörighetskraven finns det möjlighet att åberopa Reell kompetens i samband med din ansökan. När du fyllt i mallen sparar du den på din dator och laddar sedan upp den på antagningssidan under fliken Övrigt.

Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningshandlingar via post eller e-post utan samtliga ansökningshandlingar ska bifogas i ansökningsprogrammet.

OBS: I slutet av antagningsprocessen kommer behöriga elever kallas till skriftligt/muntligt prov i skolan. Du behöver därför vara tillgänglig att kallas under v 20-22.

Kontakt

Vuxenutbildningen
Tel: 08-581 693 00
E-post: vux@upplands-bro.se
Besöksadress: Kyrkvägen 6
196 30 Kungsängen

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp