Ansökningsinstruktion

Utbildningen vänder sig till dig som har arbetat som undersköterska eller motsvarande under minst 1 år och vill vidareutvecklas inom yrket.
Ansökan är öppen 7 januari - 12 maj och görs genom vårt externa ansökningsprogram.

För att ansöka till Verksamhetsledare/Samordnare inom social omsorg:

Rutinbeskrivning för att åberopa reell kompetens i YH-antagning.se:

 

Ansökningshandlingar

I samband med att du ansöker till utbildningen finns det möjlighet att bifoga följande dokument/ansökningshandlingar:

  • Examensbevis/betyg från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning och/eller betyg från folkhögskola och/eller utländskt betyg motsvarande svensk gymnasieexamen.
  • Betyg från tidigare studier på universitet/högskola/YH/KY/PU.
  • Tjänstgöringsintyg/Arbetsgivarintyg som styrker din yrkeserfarenhet inom äldreomsorg, socialpsykiatrin, hemtjänst eller LSS-verksamhet. I din ansökan laddar du upp tjänstgöringsintyg/arbetsgivarintyg som styrker din yrkeserfarenhet och där det tydligt framgår dina arbetade timmar under din totala anställningsperiod alternativt din sysselsättningsgrad. Yrkeserfarenhet ska motsvara heltid i minst 1 år inom äldreomsorg, socialpsykiatrin, hemtjänst eller LSS-verksamhet. 
    OBS! Anställningsbevis/anställningsavtal är inte giltiga handlingar.
  • CV/Personligt brev.
  • Övriga handlingar som t.ex. styrker reell kompetens, dvs handlingar som visar att du har de kunskaper som krävs för utbildningen trots att du inte kan uppvisa de intyg och/eller betyg som krävs för utbildningen.

För dig som inte uppfyller de formella behörighetskraven finns det möjlighet att åberopa Reell kompetens i samband med din ansökan.

Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningshandlingar via post eller e-post utan samtliga ansökningshandlingar ska bifogas i ansökningsprogrammet.

Kontakt

Vuxenutbildningen
Tel: 08-581 693 00
E-post: vux@upplands-bro.se
Besöksadress: Kyrkvägen 6
196 30 Kungsängen

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)