Verksamhetsledare/Samordnare inom social omsorg

Ansökan till Yrkeshögskoleutbildningen Verksamhetsledare/ Samordnare inom social omsorg med start hösten 20 är stängd, sista ansökningsdag var den 3 maj 2020.

Nästa start planeras till hösten 2021.

Utbildningen vänder sig till dig som har arbetat som undersköterska eller motsvarande under minst 1 år och vill vidareutvecklas inom yrket.

I utbildningen skaffar du dig kvalificerade kunskaper för att kunna arbeta som verksamhetsledare/samordnare inom olika delar av social omsorg. Det finns idag ett stort behov av denna yrkeskompetens och behovet förväntas öka framöver.

Behörighetskrav

För att bli behörig till utbildningen behöver du:

 1. 1. Ha fullständigt slutbetyg/gymnasieexamen, eller motsvarande kunskaper som ledningsgruppen bedömer likvärdiga, så som omvårdnadsprogrammet eller motsvarande utbildning, samt
  2. Ha en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1, eller
  3. Vara bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där vara behörig till motsvarande utbildning eller
 2. 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

 • Lägst betyg E/G/3 i följande kurser eller motsvarande kunskaper:
  Etik och människans livsvillkor, 100p
  Hälsopedagogik, 100p
  Medicin 1, 150p
  Psykiatri, 100p
  Psykologi 1, 50p
  Vård- och omsorgsarbete 1, 200p
  Vård- och omsorgsarbete 2, 150p
 • Minst 1 års yrkeserfarenhet motsvarande heltid inom äldreomsorg, socialpsykiatrin, hemtjänst eller LSS-verksamhet
 • Datorvana

Uppfyller du inte de formella behörighetskraven?

För dig som inte uppfyller de formella behörighetskraven finns ändå en möjlighet att bli antagen till utbildningen genom att åberopa Reell kompetens i samband med din ansökan. Utbildningsanordnaren kan i vissa fall göra undantag om man bedömer att den sökande kommer att kunna klara utbildningen och arbeta inom det yrke utbildningen leder till.

Om utbildningen

Utbildningen motsvarar 200 YH-poäng och pågår på halvtid under 2 år. Klassrumsundervisningen är förlagd till en dag i veckan och resterande studietid sker på distans, vilket gör det möjligt att arbeta samtidigt som du studerar. I klassrumsundervisningen ges de studerande möjlighet att utbyta kunskaper och erfarenheter, vilket är mycket uppskattat av våra tidigare studerande. Undervisningen varvas med föreläsningar, grupparbeten och individuella uppgifter. Utbildningen startar i augusti och bedrivs på halvfart under två år (200 Yh-poäng). En heldag i veckan är skolförlagd som stöd för olika arbetsuppgifter. I utbildningen ingår två LIA-perioder (Lärande i arbete). LIA innebär fyra respektive sex veckors verksamhetsförlagt lärande. De studerande ansvarar själva för att söka sina LIA-platser.

Du som är intresserad av ledarskap och personal har möjlighet att söka till utbildningen Verksamhetsledare och samordnare inom social omsorg. Utbildningen är en specialistutbildning som bygger på de kunskaper som förvärvats inom omvårdnadsutbildning. För att även praktiskt ha hunnit prova och befästa kunskaperna inom omvårdnadsutbildning så ställs kravet att den sökande ska ha arbetat minst ett år (motsvarande heltid) inom äldreomsorg, äldreomsorg, socialpsykiatrin, hemtjänst eller LSS-verksamhet. Utbildningen syftar till att de studerande ska utveckla sig mot en ny yrkesroll som innebär mer administrativt och ledarskapsinriktat arbete där du behöver kunna arbeta självständigt, vara flexibel och kunna ta snabba beslut. Den här utbildningen ger fördjupade och specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom den blivande yrkesrollen. Yrket ställer också krav på förmåga att samverka med såväl personal som ledning. Att arbeta som verksamhetsledare och samordnare inom social omsorg innebär både strategiskt och operativt arbete.

Utbildningen har tagits fram i samarbete med chefer från arbetslivet (social omsorg). Detta medför att utbildningen blir verklighetsanknuten och efterfrågas av lokala och regionala arbetsgivare.

Du tar en yrkeshögskoleexamen som Verksamhetsledare/Samordnare inom social omsorg. Yrkeshögskolan är en mycket framgångsrik utbildningsform som är direkt anpassad efter branschens behov och möjligheterna till arbete är därför mycket goda. Läs mer på www.myh.se.

Utbildningen bekostas av staten och är kostnadsfri för de studerande. Utbildningen berättigar till studiemedel (CSN) för studier halvfart. Läs mer på www.csn.se

Obligatoriska kurser

 • Administration, IT och planering 20 yh-poäng
 • Arbetsrätt och ledarskap 45 yh-poäng
 • Etik och moral 25 yh-poäng
 • Examensarbetet, ämnesfördjupning 10 yh-poäng
 • LIA 1 10 yh-poäng
 • LIA 2 15 yh-poäng
 • Pedagogiskt ledarskap 35 yh-poäng
 • Personcentrerad vård och omsorg 30 yh-poäng
 • Retorik för arbetsledare 10 yh-poäng

Utbildningsplan HT20-HT21

Kontakt

Vuxenutbildningen
Tel: 08-581 693 00
E-post: vux@upplands-bro.se
Besöksadress: Kyrkvägen 6
196 30 Kungsängen

Upp