Verksamhetsledare/Samordnare inom social omsorg

Ansökan till Yrkeshögskoleutbildningen Verksamhetsledare/ Samordnare inom social omsorg är stängd.

Nästa start planeras till hösten 2020. Ansökan öppnar till våren.

Utbildningen vänder sig till dig som har arbetat som undersköterska eller motsvarande under minst 1 år och vill vidareutvecklas inom yrket.

I utbildningen skaffar du dig kvalificerade kunskaper för att kunna arbeta som verksamhetsledare/samordnare inom olika delar av social omsorg. Det finns idag ett stort behov av denna yrkeskompetens och behovet kommer att öka framöver.

Behörighetskrav

För att bli behörig till utbildningen gäller följande behörighetskrav:

 1. 1. Fullständigt slutbetyg/gymnasieexamen, eller motsvarande kunskaper som ledningsgruppen bedömer likvärdiga, så som omvårdnadsprogrammet eller motsvarande utbildning, samt
  2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1, eller
  3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
 2. 4. genom svenska eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

 • Har lägst betyg E/G/3 i Vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande utbildning
 • Minst 1 års yrkeserfarenhet motsvarande heltid inom äldreomsorg, socialpsykiatrin, hemtjänst eller LSS-verksamhet.
 • har datorvana

Uppfyller du inte de formella behörighetskraven?

För dig som inte uppfyller de formella behörighetskraven finns ändå en möjlighet att bli antagen till utbildningen genom att åberopa Reell kompetens i samband med din ansökan. Utbildningsanordnaren kan i vissa fall göra undantag om man bedömer att den sökande kommer att kunna klara utbildningen och arbeta inom det yrke utbildningen leder till.

Om utbildningen

Utbildningen motsvarar 200 YH-poäng och pågår på halvtid under 2 år. Klassrumsundervisningen är förlagd till en dag i veckan och resterande studietid sker på distans, vilket gör det möjligt att arbeta samtidigt som du studerar. I klassrumsundervisningen ges de studerande möjlighet att utbyta kunskaper och erfarenheter, vilket är mycket uppskattat av våra tidigare studerande. Undervisningen varvas med föreläsningar, grupparbeten och individuella uppgifter. Utbildningen startar i augusti och bedrivs på halvfart under två år (200 Yh-poäng). En heldag i veckan är skolförlagd som stöd för olika arbetsuppgifter. I utbildningen ingår två LIA-perioder (Lärande i arbete). LIA innebär fyra respektive sex veckors verksamhetsförlagt lärande. De studerande ansvarar själva för att söka sina LIA-platser.

Du som är intresserad av ledarskap och personal har möjlighet att söka till utbildningen Verksamhetsledare och samordnare inom social omsorg. Utbildningen är en specialistutbildning som bygger på de kunskaper som förvärvats inom omvårdnadsutbildning. För att även praktiskt ha hunnit prova och befästa kunskaperna inom omvårdnadsutbildning så ställs kravet att den sökande ska ha arbetat minst ett år (motsvarande heltid) inom äldreomsorg. Utbildningen syftar till att de studerande ska utveckla sig mot en ny yrkesroll som innebär mer administrativt och ledarskapsinriktat arbete där du behöver kunna arbeta självständigt, vara flexibel och kunna ta snabba beslut. Den här utbildningen ger fördjupade och specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom den blivande yrkesrollen. Yrket ställer också krav på förmåga att samverka med såväl personal som ledning. Att arbeta som verksamhetsledare och samordnare inom social omsorg innebär både strategiskt och operativt arbete.
Utbildningen har tagits fram i samarbete med chefer från arbetslivet (social omsorg). Detta medför att utbildningen blir verklighetsanknuten och efterfrågas av lokala och regionala arbetsgivare.

Du tar en yrkeshögskoleexamen som Verksamhetsledare/Samordnar inom social omsorg. Yrkeshögskolan är en mycket framgångsrik utbildningsform som är direkt anpassad efter branschens behov och möjligheterna till arbete är därför mycket goda. Läs mer på www.myh.se.

Utbildningen bekostas av staten och är kostnadsfri för de studerande. Utbildningen berättigar till studiemedel (CSN) för studier halvfart. Läs mer på www.csn.se

Obligatoriska kurser

 • Administration, IT och planering 20 yh-poäng
 • Arbetsrätt och ledarskap 45 yh-poäng
 • Etik och moral 25 yh-poäng
 • Examensarbetet, ämnesfördjupning 10 yh-poäng
 • LIA 1 10 yh-poäng
 • LIA 2 15 yh-poäng
 • Pedagogiskt ledarskap 35 yh-poäng
 • Personcentrerad vård och omsorg 30 yh-poäng
 • Retorik för arbetsledare 10 yh-poäng

Utbildningsplan HT18-HT19

Kontakt

Vuxenutbildningen
Tel: 08-581 693 00
E-post: vux@upplands-bro.se
Besöksadress: Kyrkvägen 6
196 30 Kungsängen