Trafiklärarutbildning

Yrkeshögskoleutbildningen till trafiklärare ger dig kvalificerade kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta som trafiklärare på ett serviceinriktat, säkert samt kvalitets- och miljömedvetet sätt.

Läs noga igenom information här nedan om behörighetskrav, hur du ansöker, bokar körtest och bokar gruppintervju.

Ansökan

Trafiklärarutbildning våren 2020 - sista ansökningsdag 15 november 2019. 

Skapa konto och logga in via länken ovan och följ ansökningsintruktionerna.

Boka körtest och gruppintervju

För att bli behörig till trafiklärarutbildningen ska du i din ansökan bifoga ett godkänt körtest som du kan göra på några olika trafikskolor som är kopplade till vår utbildning i Stockholms-/Uppsalaområdet. Observera att vi inte godtar några andra körtest.

Här finner du viktig information om hur du bokar körtest och gruppintervju.

Behörighetskrav

  • Gymnasieexamen
  • Svenska 2 eller B
  • Engelska 5 eller A
  • Inneha körkort B minst 18 månader innan start av utbildningen(förarbehörighet av minst klass B utan villkor automat 78, eller likvärdigt utländskt körkort som gäller i Sverige)
  • Godkänt körtest

För dig som inte uppfyller de formella kraven med Gymnasieexamen och svenska finns ändå en möjlighet att bli antagen till en utbildning genom att åberopa reell kompetens, detta görs i samband med ansökningen. Utbildningsanordnaren kan nämligen i vissa fall göra undantag om man bedömer att den sökande kommer att kunna klara utbildningen och arbeta inom det yrke utbildningen leder till.

Utbildningsstart januari 2020

Nästa ansökningsperiod planeras öppna under hösten 2019.

 

Om utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta som trafiklärare på trafikskola. Utbildningen är på Yrkeshögskolenivå och genomförs i samarbete med branschens företag. Denna samverkan borgar för att du som studerande får en aktuell, högkvalitativ och arbetslivsanpassad utbildning. Praktik ut på samarbetsföretagen ingår i utbildningen, och ger dig erfarenhet och kontakter som är värdefulla när du sedan söker jobb.

Utbildningen motsvarar heltidsstudier om 20 timmar/vecka som i regel bedrivs i klassrummet måndag - torsdag 08:30-15:30.

Utbildningstiden pågår under 60 veckor. Verksamhetsförlagt lärande: Två praktikkurser ingår i utbildningen med sammanlagt 15 veckor. LIA är heltid om 40 timmar/vecka på en trafikskola. Eventuella avvikelser meddelas i god tid av läraren.

För dig som inte uppfyller de formella kraven på behörighet finns ändå en möjlighet att bli antagen till en utbildning. Utbildningsanordnaren kan nämligen i vissa fall göra undantag om man bedömer att den sökande kommer att kunna klara utbildningen och arbeta inom det yrke utbildningen leder till.

Uppfyller du inte behörighetskravet men ändå anser dig som behörig ska du skicka med all dokumentation som du anser talar för att du ändå skall anses som behörig. Dokumentationen kan bestå av ex. kursintyg eller arbetsgivarintyg mm. Bifoga även ett dokument där du motiverar hur du ser att den medskickade dokumentationen styrker att du har en reell kompetens och bör anses som behörig.

Du som sökande måste haft körkort minst 18 månader innan start av utbildningen samt haft körkort minst 3 år för att efter avslutade studier kunna ansöka om godkännandebevis hos Transportstyrelsen.

Kontakt

Vuxenutbildningen
Tel: 08-581 693 00
E-post: vux@upplands-bro.se
Besöksadress: Kyrkvägen 6
196 30 Kungsängen