Statusförklaringar

Nedan kan du se förklarande texter till de statusar som vi använder oss utav i webbansökan.

ANTAGEN

Du är antagen till sökt kurs/utbildning.

Du har ett eget ansvar att kontrollera schemat, ta reda på när kursen startar och delta på första lektionen. Om du under kursens gång inte kan delta behöver du kontakta din lärare.

För kontaktuppgifter till lärare mejla till vår expedition: vux@upplands-bro.se

Om du sökt en kurs/utbildning hos extern anordnare kommer du att bli kontaktad av anordnaren för vidare information.

_____________________________________________________________________________

ANTAGEN MED FÖRBEHÅLL

Du har sökt en kurs/utbildning som bygger på en kurs/utbildning du för närvarande läser. Du är antagen förutsatt att du får godkänt betyg på pågående kurs.

____________________________________________________________________

AVBROTT

Dina studier har avbrutits.

Avbrott sker om du meddelat att du inte längre ska gå kursen eller om ansvarig lärare meddelat oss att du inte deltagit under de senaste tre veckorna.

_______________________________________________________________________

BEHÖRIG

Du har rätt förkunskaper till sökt kurs/utbildning.

Din status uppdateras igen när rektor tagit beslut om att bevilja/ej bevilja din ansökan.

_______________________________________________________________________

BEHÖRIG MED FÖRBEHÅLL

Du har sökt en kurs/utbildning som bygger på en kurs/utbildning du för närvarande läser. Du är behörig förutsatt att du får godkänt betyg på pågående kurs.

_______________________________________________________________________

OBEHÖRIG

Förkunskaper till sökt kurs/utbildning saknas.

Du kan kontakta studie- och yrkesvägledare inför nästa kursstart för att få hjälp med att välja kurs och utbildning.

_______________________________________________________________________

OFULLSTÄNDIG ANSÖKAN

För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan behöver du komplettera din ansökan med mer information som exempelvis betyg eller resultat från nivåtest.

För yrkesutbildning läs på hemsidan vad vi specifikt efterfrågar för sökt utbildning.

Du behöver komplettera din ansökan senast sista ansökningsdag. Dokument som inkommit efter sista ansökningsdag behandlas ej.

_______________________________________________________________________

BEVILJAD

Din hemkommun har beviljat din ansökan och väntar på antagningsbesked från anordnaren.

_______________________________________________________________________

BEVILJAD MED FÖRBEHÅLL

Du har sökt en kurs/utbildning som bygger på en kurs/utbildning du för närvarande läser. Du blir beviljad förutsatt att du får godkänt betyg på pågående kurs.

______________________________________________________________________

EJ BEVILJAD

Din hemkommun kommer ej bekosta sökt kurs/utbildning.

_______________________________________________________________________

EJ KOMMUNBO

Din hemkommun beslutar om de bekostar sökt kurs/utbildning genom Vuxenutbildningen Upplands-Bro.

Skriv ut din ansökan som du fått till den mailadress du uppgett och lämna den till din hemkommun. Hemkommunen beslutar om de vill betala för din utbildning eller ej.

Hemkommunen skickar sedan sitt beslut till oss och vi påbörjar vår behandling av din ansökan.

_______________________________________________________________________

FULL GRUPP

Det finns ingen plats i gruppen. Sök kursen/utbildningen till nästa period den erbjuds.

_______________________________________________________________________

FÖR FÅ SÖKANDE

Kursen/utbildningen har för få sökanden och kommer inte att starta.

_______________________________________________________________________

HAR BETYG

Du har redan godkänt betyg i sökt/motsvarande kurs och får inte läsa den igen. Du kan kontakta studie- och yrkesvägledare inför nästa kursstart för att få hjälp med att välja kurs och utbildning.

_______________________________________________________________________

PRÖVNING

Du har gjort en prövning i kursen.

_______________________________________________________________________

RESERV

Du har fått en reservplats till sökt kurs/utbildning.

Var tillgänglig på lämnat mobilnummer och/eller e-postadress då vi kontaktar dig om du erbjuds plats.

_______________________________________________________________________

STARTAR EJ

Du har valt att inte påbörja kursen.

_______________________________________________________________________

SÖKT

Din ansökan är ännu ej behandlad.

_______________________________________________________________________

VALIDERING

Du kommer att genomföra en validering av kursinnehåll.

______________________________________________________________________

INSTÄLLD

Kursen/utbildningen är inställd och kommer inte startas.

Sök kursen/utbildningen till nästa period den erbjuds.

_______________________________________________________________________

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Fråga oss
Upp