Slutbetyg/Examensbevis

För att få ett slutbetyg eller examensbevis utfärdat från vuxenutbildningen måste du kontakta studie- och yrkesvägledningen för att upprätta en slutbetygs- eller examensbevisplanering. 
Utan denna planering utfärdas inget slutbetyg eller examensbevis!

Handläggningstiden för ett utfärdat slutbetyg eller examensbevis är beräknat till ungefär 3 veckor. 

Ta kontakt med vår studie- och yrkesvägledning för att upprätta en slutbetygs- eller examensplanering.

1 juli 2021 - nytt sista datum för att utfärda slutbetyg

Regeringen har beslutat att förlänga möjligheten att utfärda slutbetyg på vuxenutbildningen ytterligare ett år, från 1 juli 2020 till 1 juli 2021.

Efter den 1 juli 2021 går det inte längre att utfärda slutbetyg inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Efter detta datum kan man bara utfärda gymnasieexamen för elever inom vuxenutbildning på gymnasial nivå. I en sådan får bara nya kurser på gymnasial nivå ingå.

Regeländringen beslutades för att underlätta för de elever som drabbats av förändringar inom den kommunala vuxenutbildningen under den rådande Coronakrisen.

För att slutbetyg även fortsättningsvis ska ge behörighet till utbildning inom högskolan eller yrkeshögskolan ska äldre bestämmelser om sådan behörighet fortsätta att gälla för den som senast den 1 juli 2021 har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning.

Kontakt

Vuxenutbildningen
Tel: 08-581 693 00
E-post: vux@upplands-bro.se
Besöksadress: Kyrkvägen 6
196 30 Kungsängen

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Sidansvarig Barn & utbildning

Upp