Specialpedagog

Du som är folkbokförd i Upplands-Bro kan kontakta/besöka vår specialpedagog om du har frågor kring studieteknik och kunskapsinlärning.

Du behöver inte ha en diagnos, alla som känner behovet av kortvarigt eller långvarigt stöd är välkomna. Hos en specialpedagog kan du få hjälp med inlärningsprocessen, om du behöver en personlig planering eller är i behov av speciella anpassningar. Du är också välkommen om du har funderingar kring läs– och skrivsvårigheter eller bara vill prata om din egen studiemotivation.

Önskar du bli kontaktad av specialpedagogen kan du fylla i formuläret.

 

Kontakt Specialpedagog

E-post: linnea.bredwad@upplands-bro.se
Tel.nr: 08-581 692 43

Genom formulär: vår specialpedagog kontaktar dig

 

Kontakt

Vuxenutbildningen
Tel: 08-581 693 00
E-post: vux@upplands-bro.se
Besöksadress: Kyrkvägen 6
196 30 Kungsängen