Samhällsorientering

Är du ny i Sverige? Då kan du ha rätt till samhällsorientering. Det är en kurs som ger dig kunskap om hur det svenska samhället fungerar och om dina rättigheter och skyldigheter.

Kursen ges på ditt modersmål eller ett annat språk som du kan väl. Om det inte finns möjlighet till utbildning på ditt modersmål får du samhällsorientering på svenska med tolk.

Syftet med kursen är att du som nyanländ ska få information om hur du snabbt kan komma in i arbetslivet och i samhällslivet. I samhällsorienteringen får du lyssna, fråga och diskutera. Kursen är gratis och du lär dig mer om hur man söker arbete i Sverige, olika sätt att se på barnuppfostran och att hitta rätt i hälso- och sjukvården med mera.

Vem har rätt till samhällsorientering?

  • Du som varit folkbokförd i en kommun i högst tre år.
  • Du som kommer från ett land utanför EES-området/Schweiz.
  • Du som har fått uppehållstillstånd på grund av anknytning.
  • Du som är mellan 18 och 64 år.

Deltar du i etableringsprogrammet på Arbetsförmedlingen?

Samhällsorienteringen är även till för dig. Du vänder digtill Arbetsförmedlingen för att anmäla dig till kursen.

Film om samhällsorientering

Centrum för samhällsorientering i Stockholms län (CSO) har gjort en film om samhällsorientering.

Filmen finns på 10 olika språk: arabiska, engelska, persiska, ryska, somaliska, spanska, svenska, thailändska, tigrinja och turkiska.

Se filmerna på andra språk - Centrum för samhällsorientering i Stockholms läns Youtube-kanal. Du hittar även mer information på den flerspråkiga webbplatsen nyistockholm.se.

Centrum för samhällsorientering i Stockholms län

Centrum för samhällsorientering i Stockholms län är ett gemensamt samordningskansli för flera kommuner i länet som bland annat tar emot anmälningar, sätter ihop grupper och beställer utbildningar. Besök gärna vår flerspråkiga webbplats:
nyistockholm.se

Anmälan till samhällsorientering

Du kan anmäla dig genom att kontakta kommunens integrationsutvecklare, Homa Khosrawi.

Telefon: 08-58 16 95 25
E-post: homa.khosrawi@upplands-bro.se

 

Kontakt

Vuxenutbildningen
Tel: 08-581 693 00
E-post: vux@upplands-bro.se
Besöksadress: Kyrkvägen 6
196 30 Kungsängen

Sidansvarig Barn & utbildning

Upp