Om vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen i Upplands-Bro ska vara en mötesplats där människor växer och utvecklas för att vara rustade att möta en framtid där kunskaper och färdigheter är viktiga.

Med ämneskunniga, engagerade och pedagogiskt skickliga lärare erbjuds du alla förutsättningar för att lyckas med dina studier. Studierna kan anpassas enligt dina behov och förutsättningar och är kostnadsfria. Vuxenutbildningen i Upplands-Bro erbjuder:

Svenska för invandrare (SFI) syftar till att ge invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället inför arbetsliv eller vidare studier. Utbildningen är individualiserad och består av tre olika studievägar, för att möta studerande med olika förkunskaper, förutsättningar och mål med studierna.

Grundläggande vuxenutbildning motsvarar grundskolan och syftar till att ge vuxna de kunskaper och färdigheter de behöver för att delta i samhälls- och arbetsliv, eller fortsätta studier på gymnasial nivå.

Gymnasial vuxenutbildning ger vuxna kunskaper motsvarande de som ungdomar får i gymnasiet. Utbildningen anordnas i form av kurser, och den studerande väljer fritt enligt behov och intresse.

Vill du gå en högkvalitativ yrkesutbildning som efterfrågas av branschen? På Vuxenutbildningen i Upplands-Bro kan du t.ex. gå några av marknadens bästa utbildningar inom trafik och transport. Detta gör du i fina studielokaler med modern utrustning. Pedagogiskt skickliga lärare med gedigen branscherfarenhet, samt praktikperioder ute i arbetslivet ger dig praktisk erfarenhet samt kontakter som är mycket värdefulla när du söker jobb.

Vuxenutbildningen erbjuder i egen regi följande yrkesutbildningar:

Genom satsningen på "Yrkesvux" kan du även söka utbildningar som anordnas av andra skolor som vi har avtal med. Logga in i webbansökan för att se vilka yrkesutbildningar vi erbjuder.

Kontakt

Vuxenutbildningen
Tel: 08-581 693 00
E-post: vux@upplands-bro.se
Besöksadress: Kyrkvägen 6
196 30 Kungsängen

Upp