Lärvux särskild utbildning för vuxna

Från och med augusti 2016 startade Lärvux (Särskild utbildning för vuxna) upp hos oss på Vuxenutbildningen i Upplands-Bro. Här kan du läsa kurser på träningsskolenivå och grundsärnivå. För studier på gymnasiesärnivå eller yrkesinriktade kurser såsom lärlingsutbildning eller yrkesvux kommer undervisningen fortsättningsvis att hållas i andra kommuner.

Lärvux, eller särskild utbildning för vuxna, motsvarar särskolan, men riktar sig till dig som fyllt 20 år och har ett långsamt lärande beroende av utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. På lärvux kan du förbättra eller komplettera din utbildning från till exempel särskolan.

Kurserna på lärvux ger dig möjlighet att utveckla ditt språk och utvecklakunskaper inom kärnämnen som svenska, matematik, religion och samhällskunskap. Det finns många goda möjligheter att utveckla sina datorkunskaper och kreativitet.

Vi erbjuder kurser på träningsskolenivå och grundsärnivå, och om önskemål finns kommer det också att vara möjligt att kombinera kurser inom lärvux och grundvux.

Om undervisningen

Undervisningen på lärvux utgår från individens förutsättningar och arbetet sker i smågrupper ledda av lärare med specialpedagogisk kompetens. I undervisningen används anpassade datorprogram och iPads för bästa inlärning. Betyg/intyg ges efter avslutad kurs.

Ansökan

Vi använder oss av en ansökningsblankett för ansökan till Lärvux och vi rekommenderar att ansökan görs i samtal med studie- och yrkesvägledare, specialpedagog eller lärare.

Prova på lärvux

Är du osäker på om lärvux är något för dig kan du få prova på tre lektioner innan du bestämmer dig. Kontakta oss för vidare information.

Mer information

Kontakt

Vuxenutbildningen
E-post: larvux@upplands-bro.se

Besöksadress: Kyrkvägen 6
196 30 Kungsängen

Upp