Prövning

Är du bosatt i Sverige kan du genomgå en prövning för att få betyg eller höja ett redan godkänt betyg. På Komvux kan du göra prövningar i alla kurser som det sätts betyg på, inklusive gymnasiearbetet. Vi erbjuder prövningar i de kurser som vi själva anordnar, se vårt kursutbud!

Anmälan

Om du vill pröva en kurs så kontaktar du vuxenutbildningen via e-post, vux@upplands-bro.se för att se om vi har möjlighet att pröva i den kurs/de kurser som du är intresserad av När du har fått klartecken anmäler du dig till prövning i vår expedition.

Sista anmälningsdatum är 15/2 på våren och 15/9 på hösten.

Kostnad

Prövningar kostar 500:-/st. Du betalar till expeditionen i samband med anmälan. En prövning är kostnadsfri om du kan visa upp ett underkänt betyg i den kurs du vill prövas i.

OBS! Har du IG i en gammal kurs och vill skriva en prövning i en ny kurs som motsvarar den gamla kursen kostar prövningen 500:-. Du behöver alltså betala för prövningen om du har ett IG i Engelska A och vill göra en prövning i Engelska 5.

Prövningsdatum

Prövning sker normalt v.13 eller v.18 på våren och v.43 eller v.48 på hösten.

Hur går en prövning till?

När du anmält dig (betalt) tar ansvarige lärare kontakt med dig, vanligtvis inom en vecka och bestämmer former och tid för prövning.

Prövningen kan innehålla olika moment beroende på kurs, t.ex nationellt prov, traditionella prov, muntliga prov eller inlämningsuppgifter.

Läs mer om prövningar på Skolverkets hemsida:
http://www.skolverket.se/bedomning/betyg/provning

Kontakt

Vuxenutbildningen
Tel: 08-581 693 00
E-post: vux@upplands-bro.se
Besöksadress: Kyrkvägen 6
196 30 Kungsängen

Upp