24MAR2020

Frågor och svar

Här hittar du svar på frågor som är aktuella i och med spridningen av coronaviruset.

  • Vad händer med mitt CSN-stöd om jag inte kan fortsätta min utbildning på grund av att skolan stänger?
    CSN svarar på den här frågan och många liknande på sin webbplats.
  • Vad händer med vårens nationella prov?
    Skolverket beslöt den 23 mars att ställa in de nationella proven för landets grund- och gymnasieskolor samt komvux (sfi och gymnasiala kurser) fram till den 30 juni 2020. Skälet är enligt Skolverket att proven inte är möjliga att genomföra på ett likvärdigt sätt i den situation som nu råder. Skolorna måste i stället fokusera på att ge eleverna den undervisning de har rätt till, utifrån dagens mycket speciella situation.
  • Jag har varit sjuk och behöver förlänga min kurs. Hur gör jag?
    Ta kontakt med oss via mejl på vux@upplands-bro så hittar vi en lösning.

Senaste nyheterna

Upp