Information om coronaviruset

Vuxenutbildningen i Upplands-Bro följer ansvariga myndigheters rekommendationer och informationen på denna sida kommer uppdateras löpande. Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen kontinuerligt och gör regelbundna riskbedömningar för smittspridning i Sverige.

Håll dig uppdaterad med kommunens information om coronaviruset

Nyheter ang coronaviruset på flera språk och enkel svenska finner du Här.

Telefonlinje om corona för personer med migrationsbakgrund
Hit kan man ringa för att svar på allmänna frågor om coronaviruset på sitt eget språk. Linjen är öppen varje vardag mellan kl. 09.00-12.000 och 13.00-15.00.

2020-08-17

Information gällande period 4 och 5

Det är fortfarande ett allvarligt läge när det gäller smittspridning av
Covid-19 i samhället omkring oss och vi ska göra allt vi kan för att inte bidra till en försämring av läget. Inom vuxenutbildningen ska vi ha beredskap för att ge en utbildning på distans som är hållbar över tid och vid en återgång ska vi jobba säkert och successivt.

Vuxenutbildningen i Upplands-Bro utgår från två perspektiv, det ena är att vi ska hindra smittspridning, det andra är att vi ska ge våra studerande de bästa förutsättningarna att klara sina studier. Vi utgår alltid från Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer om att hålla avstånd, att inte samla fler än 50 personer på en plats och att inte belasta kollektivtrafiken. Detta sammantaget kan påverka möjligheten att bedriva klassrumsundervisning.

 • Kurser och utbildningar som startat i augusti fortsätter i huvudsak som distans- och fjärrundervisning, men vi har nu möjlighet att öppna upp för vissa grupper som är i behov av att få sin undervisning i klassrum och där det kan vara avgörande för att de ska klara sina studier. Ansvarig lärare tar kontakt med den elev/grupp som ska komma till skolans lokaler.
 •  
 • Vi är beredda för återgång till enbart distans-/fjärrundervisning om det kommer skärpta rekommendationer från regeringen och Folkhälsomyndigheten.
 •  

2020-06-10

Information gällande P3 och P4

Regeringen och Folkhälsomyndigheten publicerade den 29 maj 2020 uppdaterade rekommendationer gällande gymnasie- och vuxenutbildning. Då vuxenutbildningen riktar sig mot vuxna studenter hänvisas vi därför till de föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer som gäller för övriga samhället. Vi behöver fortsätta värna om varandra och hålla distans för att minska smittspridningen. Detta innebär att vi på Vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommer att fortsätta med distans- och fjärrundervisning under resten av sommarperioden (period 3) som sträcker sig fram till 2 augusti.

Till period 4, med start 3 augusti, gäller följande:

 • - Kurser och utbildningar som startar hos oss i augusti fortsätter ha ett distans-/fjärrupplägg som grund. Dock finns möjligheten att delar av undervisningen ska kunna bedrivas på plats i skolans lokaler. Exempel på detta kan vara: praktiska moment inom yrkesutbildningar, examinationsuppgifter eller handledning/undervisning med anpassad gruppstorlek. Denna information ger ansvarig lärare.
 •  
 • - Vi är beredda för återgång till enbart distans-/fjärrundervisning om det kommer skärpta rekommendationer från regeringen och Folkhälsomyndigheten.

Observera att det fortfarande är läraren som ansvarar för att kalla in elev/elever som hen anser behöva komma hit.

 

2020-04-16

Undantag från tidigare rekommendationer

I förra veckan beslutade regeringen om en förordningsändring som öppnar för undantag från tidigare rekommendation vilken innebar endast fjärr-distansundervisning. Vi följer Folkhälsomyndigheten och skolverkets rekommendationer. Från och med fredagen den 17/4 kommer det att vara möjligt för oss på Vuxenutbildningen att ta in mindre grupper av elever

 • - för att genomföra praktiska examinationer som inte kan genomföras på distans
 • - som har särskilda behov och behöver kontakt i skolan
 • - som behöver ta del av inslag i undervisningen som inte går att genomföra på distans

OBS: Läraren ansvarar för att kalla elev/elever som hen anser behöva komma hit. 


2020-04-04

I enlighet med regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendation från 20200317 bedriver Vuxenutbildningen i Upplands-Bro tillsvidare undervisning enbart på distans. Detta gäller samtliga skolformer (SFI, grundläggande- och gymnasiala kurser, YH, Lärvux). Beslutet innebär att skolans verksamhet fortsätter men i en annan form, och du som elev behöver ta extra stort ansvar för dina egna studier.

Information har skickats ut och kommer att skickas ut löpande till elever på samtliga kurser via följande kanaler:

 1. - Skolans lärplattform Vklass, Teams och Lunis
 2. - Skolans och kommunens hemsida

Om du är folkbokförd i Upplands-Bro kommun men studerar i annan kommun eller via en extern anordnare, ta kontakt med respektive skola för information.

Vi förstår om det uppstår många frågor med anledning av situationen. Vi håller på att arbeta med dem och kommer att informera löpande.

Aktuell information från CSN:
CSN informerar om corona och rätt till studiemedel

Frågor och svar om coronaviruset på lättläst svenska:
8 sidor - frågor och svar om viruset corona

Ändringar gällande studie- och yrkesvägledningssamtal och samtal med specialpedagog

Bokade samtal hos våra studie- och yrkesvägledare och vår specialpedagog kommer att hållas via telefon istället för fysiska möten, du ska alltså inte komma till vuxenutbildningens lokaler. Du kommer att bli uppringd på det telefonnummer du uppgett vid din bokning, på samma tid du skulle ha haft ditt vägledningssamtal, av den som du bokat tid hos.

Om du absolut inte kan ha mötet via telefon ska du kontakta oss genom att skicka ett mail till:
syvvux@upplands-bro.se och ange vem du skulle träffa, så återkommer vi via mail.

Information om coronaviruset

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Sidansvarig Barn & utbildning

Upp