Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning riktar sig till dig som har en 9-årig grundskoleutbildning, grundläggande vuxenutbildning eller motsvarande kunskaper.

Idag är alla gymnasieutbildningar generellt treåriga. Kursplanerna är gemensamma för Vuxenutbildningen och gymnasieskolan. Hos Vuxenutbildningen kan du läsa kärnämnen och övriga ämnen i den kombination som passar dig. Många ämnen är indelade i flera kurser med olika siffer- och/eller bokstavsbeteckningar.

Kurserna bygger på varandra. För att kunna läsa en fortsättningskurs måste du i regel ha kunskaper motsvarande det föregående steget och så vidare. Det går också bra att kombinera kurser på gymnasial och grundläggande nivå.

Är du osäker vilken kurs du ska söka kontaktar du våra studie- och yrkesvägledare!

Studieformer

Inom Vuxenutbildningen kan du studera på dag-, kväll- eller flexkurser.

  • Dagtid/kvällstid - reguljär kurs med klassrumsundervisning
  • Flex -nätbaserad undervisning med en del obligatoriska träffar. Vissa kurser har flera obligatoriska träffar per vecka. Du studerar till stor del självständigt enligt den kursplan du får av din lärare. Flexstudier förutsätter att du har regelbunden kontakt med din lärare och att du visar studieaktivitet varje vecka.

Logga in i vår webbansökan för att se hela vårt utbud!

Kontakt

Vuxenutbildningen
Tel: 08-581 693 00
E-post: vux@upplands-bro.se
Besöksadress: Kyrkvägen 6
196 30 Kungsängen

Upp