Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning motsvarar grundskolans kurser, men är anpassade till vuxna studerande.

Grundläggande vuxenutbildning riktar sig till dig som:

  • saknar grundskolekompetens
  • behöver repetera ämnen innan du fortsätter på gymnasienivå
  • efter betyg från SFI (svenska för invandrare), D-kursen, vill fortsätta studera SvA (svenska som andraspråk) eller andra ämnen som du saknar i din tidigare utbildning.

Om du vill gå en kurs inom grundläggande vuxenutbildning som vi inte ger kommer du att erbjudas plats hos annan anordnare. Om du själv hittar kurser inom grundläggande vuxenutbildning som du är intresserad av att gå kontakta studie- och yrkesvägledarna för hjälp med ansökan.

Webbansökan

Kontakt

Vuxenutbildningen
Tel: 08-581 693 00
E-post:vux@upplands-bro.se
Besöksadress: Kyrkvägen 6
196 30 Kungsängen

Upp