Individuellt alternativ

Individuellt alternativ vänder sig i första hand till elever som har många ämnen att ta igen.

Student

Undervisningen sker i liten grupp utifrån varje elevs individuella förutsättningar. Personal finns med och stöttar under hela skoldagen. Den här inriktningen hjälper eleverna vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller arbetsmarknaden. Studierna kan varvas med praktik.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp