Introduktionsprogrammen

Om du inte kommer in på gymnasiet på grund av att du inte nått behörighet i tillräckligt många ämnen, kan du läsa på något av introduktionsprogrammen. Här är utbildningen verkligen individanpassad. Undervisningen bedrivs i små elevgrupper med kunnig och engagerad personal som hjälper dig att nå dina mål.

UBG erbjuder samtliga fyra introduktionsprogram.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ vänder sig i första hand till elever som har många ämnen att ta igen. Undervisningen sker i liten grupp utifrån varje elevs individuella förutsättningar. Personal finns med och stöttar under hela skoldagen. Den här inriktningen hjälper eleverna vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller arbetsmarknaden. Studierna kan varvas med praktik.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion vänder sig till ungdomar som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Målet är att förbereda sig för ett yrkesprogram eller att direkt komma ut på arbetsmarknaden. Studier varvas med praktik. Yrkesintroduktionen är till för dig som behöver en långsammare studietakt än den som erbjuds på program men har förutsättningar för att klara yrkeskurser. Yrkesintroduktionens längd varierar mellan ett till fyra år.

Språkintroduktion

Språkintroduktion riktar sig till nyligen anlända invandrarungdomar. Utbildningen fokuserar på det svenska språket så att ungdomarna ska kunna gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning. Förutom svenska språket får man successivt läsa fler ämnen, som t.ex. naturkunskap och samhällskunskap. Eleverna kan även ha praktik, beroende på behov och mål. Språkintroduktion är inte sökbar utan individuellt anpassad och sker utifrån ett individuellt upplägg beroende på elevens tidigare studieerfarenheter.

Programinriktat val

Programinriktat val är en sökbar utbildning, där eleven följer ett yrkesprogram samtidigt som den läser till behörighet i det ämne som saknas.

Kontakt

Arbetslagsledare
Lotta Kolm
E-post: lotta.kolm@upplands-bro.se
Tel: 08-581 692 19

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp