Poängplan Handels- och administrationsprogrammet

Yrkesförberedande program

Handelsprogrammet åk 1


Inriktning Handel och service

Poäng

Branschkunskap inom handel/administration

100

Engelska 5

100

Entreprenörskap

100

Idrott och hälsa 1

50

Information och kommunikation 1

100

Matematik 1a

100

Servicekunskap

100

Svenska 1

100

Totalt

750

Handelsprogrammet åk 2

Inriktning Handel och service

Poäng

Arbetsplatsförlagd utbildning (APL), 8 veckor


Företagsekonomi 1

100

Handel specialisering

50

Idrott och hälsa 1

50

Individuellt val

100

Inköp 1

100

Näthandel 1

100

Personaladministration

100

Personlig försäljning 1

100

Praktisk marknadsföring 1

100

Samhällskunskap 1a1

50

Totalt

850

Handelsprogrammet åk 3

Inriktning Handel och service

Poäng

Arbetsplatsförlags utbildning (APL), 7 veckor


Affärsutveckling och ledarskap

100

Entreprenörskap och företagande

100

Gymnasiearbete

100

Handel specialisering

50

Historia 1a1

50

Individuellt val

100

Ledarskap och organisation

100

Naturkunskap 1a1

50

Praktisk marknadsföring 2

100

Praktisk marknadsföring 3

100

Religionskunskap 1

50

Totalt

900

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp