Poängplan Försäljnings- och serviceprogrammet

Yrkesförberedande program

Försäljnings- och serviceprogrammet åk 1Poäng

Branschkunskap inom handel

100

Engelska 5

100

Entreprenörskap

100

Idrott och hälsa 1

50

Information och kommunikation 1

100

Matematik 1a

100

Servicekunskap

100

Svenska 1

100

Totalt

750

Handelsprogrammet åk 2


Poäng

Arbetsplatsförlagd utbildning (APL), 8 veckor


Företagsekonomi 1

100

Handel och hållbar utveckling

100

Handel specialisering

50

Idrott och hälsa 1

50

Individuellt val

100

Inköp 1100

Personaladministration

100

Personlig försäljning 1

100

Praktisk marknadsföring 1

100

Samhällskunskap 1a1

50

Totalt

850

Handelsprogrammet åk 3


Poäng

Arbetsplatsförlagd utbildning (APL), 7 veckor


Affärsutveckling och ledarskap

100

Besöksnäring

100

Entreprenörskap och företagande

100

Gymnasiearbete

100

Handel specialisering

50

Historia 1a1

50

Individuellt val

100

Ledarskap och organisation

100

Naturkunskap 1a1

50

Praktisk marknadsföring 2

100

Religionskunskap 1

50

Totalt

900

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp