Poängplan inriktning Transport

Yrkesförberedande program

Fordons- och transportprogrammet åk 1

Inriktning transport

Poäng

Engelska 5

100

Fordons- och transportbranschens villkor

200

Fordonsteknisk introduktion

200

Idrott och hälsa 1

50

Matematik 1a

100

Svenska 1

100

Totalt

750

Fordons- och transportprogrammet åk 2

Inriktning Transport

Poäng

Arbetsplatsförlagd utbildning (APL)


Idrott och hälsa 1

50

Maskinell godshantering

200

Samhällskunskap 1a1

50

Yrkestrafik 1a

200

Yrkestrafik 1b

300

Totalt

800

Fordons- och transportprogrammet åk 3

Inriktning Transport

Poäng

Arbetsplatsförlagd utbildning (APL), 16 veckor


Godstrafik

200

Godstransporter specialisering

100

Gymnaisearbete

100

Historia 1a1

50

Individuellt val

200

Lastbärare

200

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Totalt

950

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp