Bygg och anläggning

Brinner du för att köra riktigt stora och tunga anläggningsmaskiner och vill komma igång och jobba direkt efter gymnasiet? Vill du arbeta i en bransch som söker hundratals nya medarbetare? Då är Bygg- och anläggningsprogrammet något för dig! Det här är utbildningen som ger dig praktisk erfarenhet i att köra anläggningsmaskiner och att arbeta ute på byggen.

För att säkerställa kvaliteten på utbildningen och möta branschens krav har UBG valt att lägga ut den yrkesinriktade delen av utbildningen av programmet på entreprenad till ME, Maskinentreprenörerna, som är landets ledande bransch- och arbetsgivarorganisation för maskinentreprenörer. I nära samarbete mellan skolan och ME kan vi därför erbjuda en högkvalitativ maskinförarutbildning som förbereder dig för att bli framtidens maskinförare.

Utbildningen är uppdelad i två delar, där ME och skolan ansvarar för var sin del. De gymnasiegemensamma ämnena, som exempelvis svenska och matematik, läser man vissa dagar i veckan i gymnasieskolans lokaler i Kungsängen, tillsammans med enagerade och kunniga lärare. Den yrkesinriktade delen av utbildningen är förlagd till Dragrännans industriområde i Bålsta i helt nybyggda lokaler. Där finns ett väl tilltaget övningsområde, ändamålsenliga lokaler och en modern maskinpark som gör undervisningen aktuell och anpassad efter branschens förväntningar. Här är det yrkeslärare och instruktörer med lång erfarenhet och gedigna ämneskunskaper som hjälper dig att nå dina mål. Man arbetar utifrån ME:s pedagogiska modell, som innebär en stor del praktiskt lärande i branschföretag.

Spännande praktik

I utbildningen ingår minst 15 veckor APL, arbetsplatsförlagd utbildning. Under praktikperioderna kommer du vara med om en rad spännande projekt som praktikföretagen erbjuder. ME:s position i branschen möjliggör bra praktikplatser för alla elever, vilket också är en viktig inkörport till yrkeslivet.

– Vi har de bästa lärarna, de låter oss tänka ut vad vi ska göra själva. Ute på ett bygge är det ju ingen som säger till dig vad du ska göra, säger Tim Adolfsson, elev på bygg- och anläggningsprogrammet, som flyttat från Skåne för att gå just här.

UBG erbjuder inriktningen Anläggningsfordon.

Anläggningsfordon

Under utbildningen till maskinförare lär du dig att hantera olika typer av anläggningsmaskiner, såsom grävmaskiner och hjullastare. Som maskinförare behöver du vara skicklig då alla anläggningsmaskiner idag är mycket avancerade med hög kapacitet och kräver stor precision.

I utbildningen får du också lära dig om hur olika maskiner fungerar och hur de ska underhållas. Varje slag av anläggningsarbete kräver särskild utrustning som du också lär dig använda.

Inriktningen anläggningsfordon ger dig också goda kunskaper i anläggningsteknik för att du ska kunna utföra en rad olika typer av markarbeten. Du får därför även utbildning i olika material, om lastning, lossning och förflyttning.

Kontakt

Arbetslagsledare
Susanne Wahlgren
E-post: susanne.wahlgren@upplands-bro.se
Tel: 08-581 693 07

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp