Om oss

Upplands-Brogymnasiet ligger i Kungsängen, ca 25 minuter med pendeltåg från Stockholm city. Våra utbildningar ger en bra grund att stå på oavsett om man vill börja plugga eller jobba efter studenten. Skolan erbjuder åtta nationella program, både högskoleförberedande och yrkesprogram, och samtliga introduktionsprogram.

Tre glada tjejer i korridor på gymnasiet.

Våra elever får en modern och verklighetsnära utbildning där vi samarbetar med såväl näringsliv som högskolor för att säkerställa god kvalitet. Alla elever disponerar en egen bärbar dator under hela studietiden och får gratis busskort. Hos oss serveras välsmakande mat varje dag i skolans restaurang, tillagad av vår egen kock.

På Upplands-Brogymnasiet arbetar ett åttiotal välutbildade och engagerade pedagoger med eleverna i centrum. För att säkerställa kvaliteten på utbildningen har vi behöriga lärare som ständigt fortbildar sig.

Våra ledord Nyfikenhet, Drivkraft och Gemenskap utgör grunden för vår verksamhet. Vi vill erbjuda alla elever en trygg skolmiljö och rusta dem för framtiden.

Se Kalendarium 21/22 för lovdagar, avslutningar och särskilda händelser.

Skolledning

Upplands-Brogymnasiets skolledning leds av rektor som har det övergripande ansvaret för verksamheten. Dessutom finns två programrektorer med särskilt ansvar för utbildningen vid skolans olika program. Elevernas bästa och en stimulerande studiemiljö står alltid i centrum.

Elevhälsa

På Upplands-Brogymnasiet är vi måna om våra elevers arbetsmiljö. Därför erbjuder vi ett starkt och välutbildat elevhälsoteam bestående av två skolsköterskor och två kuratorer som finns på plats alla dagar i veckan. Tillsammans med elever och övrig personal driver de skolans viktiga arbete kring trygghet, likabehandling och värdegrund.

”Vi i elevhälsan vill jobba för att eleverna ska må så bra som möjligt, både fysiskt, psykiskt och socialt. Alla elever på Upplands-Brogymnasiet ska känna sig trygga.”

Särskilt stöd

Våra elever erbjuds stöd från flera håll. För att alla elever ska få rätt till en likvärdig utbildning görs individuella anpassningar i klassrummen och i flera ämnen ges stödtimmar utanför ordinarie lektionstid. Dessutom finns två speciallärare på vårt eget Elevcentrum som stöttar elever i behov av särskilt stöd. Här ges, förutom hjälp i olika ämnen, tips på studieteknik och möjlighet att få digitala hjälpmedel.

Studievägledning

Våra professionella studie- och yrkesvägledare finns tillgängliga för att ge råd om studier, val och framtidsmöjligheter. Läs mer här.

Våra lokaler

Vi erbjuder en trygg och trivsam skolmiljö, väl anpassad för att du ska lyckas med dina studier. Undervisningen sker i fräscha, funktionella lokaler med kvalificerad utrustning.

På skolan finns även ett stort bibIiotek där vår bibliotekarie gärna hjälper dig i dina studier. Dessutom finns en egen idrottshall med gym och spinningsal, som ger dig goda möjligheter till träning. I nära anslutning till skolan ligger även en tennishall, fotbollsplaner och härliga grönområden.

Åtgärder med hänsyn till covid-19

Utgångspunkten för skolans planering är Folkhälsomyndighetens och Skolverkets riktlinjer. Vi uppdaterar våra åtgärder löpande utifrån de beslut som fattas.
Se också Upplands-Bro kommuns information om coronaviruset.

Personligt ansvar

 • Man stannar hemma när man är sjuk.
 • Elever och personal avvaktar två symptomfria dagar innan de kommer tillbaka till skolan.
 • Tvätta händerna ofta, hosta och nys i armvecket och undvik att röra ögon, näsa, mun.
 • Vi håller distans till varandra och har ingen onödig fysisk kontakt.
 • Den som har cykel- eller gångavstånd till skolan, eller kommer med pendeltåget, undviker buss så långt det är möjligt.
 • Vi tar raster och pauser utomhus när det är möjligt.
 • Elever följer skolans schema för lunchtid för att begränsa antalet personer som vistas samtidigt i restaurangen. Tvätta händerna noga innan måltiden.
 • Elever som är hemma i karantän eller med lindriga symtom förväntas att, utifrån lärarens instruktioner, följa undervisningen via Unikum.

Anpassningar i skolans lokaler

 • Klassrum, matsal, bibliotek och cafeteria är glesare möblerade än i vanliga fall.
 • Skolan begränsar aktiviteter som samlar många människor.
 • Idrottsundervisningen sker utomhus i början av hösten.
 • Skolan har infört extra städning med fokus på toaletter och dörrhandtag.
 • Matsal, bibliotek och lektionssalar är utrustade med handsprit.
 • Avståndsmarkeringar finns i kafeteria och matsal.

Information och kommunikation

 • Information till elever och vårdnadshavare sker löpande via skolplattformen Unikum.
 • Skyltar som påminner om grundläggande regler och förhållningssätt finns uppsatta i skolans lokaler.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp