Om oss

Upplands-Brogymnasiet ligger i Kungsängen, ca 25 minuter med pendeltåg från Stockholm city. Våra utbildningar ger en bra grund att stå på oavsett om man vill börja plugga eller jobba efter studenten. Skolan erbjuder åtta nationella program, både högskoleförberedande och yrkesprogram, och samtliga introduktionsprogram.

Tre glada tjejer i korridor på gymnasiet.

Våra elever får en modern och verklighetsnära utbildning där vi samarbetar med såväl näringsliv som högskolor för att säkerställa god kvalitet. Alla elever disponerar en egen bärbar dator under hela studietiden och får gratis busskort. Hos oss serveras välsmakande mat varje dag i skolans restaurang, tillagad av vår egen kock.

På Upplands-Brogymnasiet arbetar ett åttiotal välutbildade och engagerade pedagoger med eleverna i centrum. För att säkerställa kvaliteten på utbildningen har vi behöriga lärare som ständigt fortbildar sig.

Våra ledord Nyfikenhet, Drivkraft och Gemenskap utgör grunden för vår verksamhet. Vi vill erbjuda alla elever en trygg skolmiljö och rusta dem för framtiden.

Se Kalendarium 21/22 för lovdagar, avslutningar och särskilda händelser.

Skolledning

Upplands-Brogymnasiets skolledning leds av rektor som har det övergripande ansvaret för verksamheten. Dessutom finns två programrektorer med särskilt ansvar för utbildningen vid skolans olika program. Elevernas bästa och en stimulerande studiemiljö står alltid i centrum.

Elevhälsa

På Upplands-Brogymnasiet är vi måna om våra elevers arbetsmiljö. Därför erbjuder vi ett starkt och välutbildat elevhälsoteam bestående av två skolsköterskor och två kuratorer som finns på plats alla dagar i veckan. Tillsammans med elever och övrig personal driver de skolans viktiga arbete kring trygghet, likabehandling och värdegrund.

”Vi i elevhälsan vill jobba för att eleverna ska må så bra som möjligt, både fysiskt, psykiskt och socialt. Alla elever på Upplands-Brogymnasiet ska känna sig trygga.”

Särskilt stöd

Våra elever erbjuds stöd från flera håll. För att alla elever ska få rätt till en likvärdig utbildning görs individuella anpassningar i klassrummen och i flera ämnen ges stödtimmar utanför ordinarie lektionstid. Dessutom finns två speciallärare på vårt eget Elevcentrum som stöttar elever i behov av särskilt stöd. Här ges, förutom hjälp i olika ämnen, tips på studieteknik och möjlighet att få digitala hjälpmedel.

Studievägledning

Våra professionella studie- och yrkesvägledare finns tillgängliga för att ge råd om studier, val och framtidsmöjligheter. Läs mer här.

Våra lokaler

Vi erbjuder en trygg och trivsam skolmiljö, väl anpassad för att du ska lyckas med dina studier. Undervisningen sker i fräscha, funktionella lokaler med kvalificerad utrustning.

På skolan finns även ett stort bibIiotek där vår bibliotekarie gärna hjälper dig i dina studier. Dessutom finns en egen idrottshall med gym och spinningsal, som ger dig goda möjligheter till träning. I nära anslutning till skolan ligger även en tennishall, fotbollsplaner och härliga grönområden.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp