7OKT2020

Årets kvalitetspris till Transportarbetslaget på Upplands-Brogymnasiet

Varje år delar Gymnasie- och arbetslivsnämnden ut kvalitetspriset för att uppmuntra god kvalitet och utveckling inom verksamheter. I år stod Transportarbetslaget på Upplands-Brogymnasiet som vinnare av priset, som förutom äran, utgörs av 30 000 kronor som ska användas till verksamhetsutveckling.

Läraren Magnus Nordahl håller vinnarchecken. Bredvid står Viktor Engström, tf utbildningschef, Lisa Edwards (C), ordförande Gymnasie- och arbetslivsnämnden och Masoud Zadeh (M), 1:e vice ordförande Gymnasie- och arbetslivsnämnden.

Magnus Nordahl, lärare Fordon- och transportprogrammet, Viktor Engström, tf utbildningschef, Lisa Edwards (C), ordförande Gymnasie- och arbetslivsnämnden och Masoud Zadeh (M), 1:e vice ordförande Gymnasie- och arbetslivsnämnden. Foto: Upplands-Bro kommun

Vinnarmotiveringen lyder enligt följande:

”Lärarna har visat en unik förmåga till flexibilitet och undervisningsskicklighet där lärare kört extra med elever för att de ska få alla körkortsbehörigheter, yrkeslärare i transportteknik har undervisat elever som varit underkända i gymnasiegemensamma ämnen t.ex. matematik så att de klarat alla kurser. Den här insatsen har lett till att alla elever inte bara har gymnasieexamen utan alla har också fått jobb efter avslutade studier!

Arbetslaget gjorde ett fantastiskt arbete under vårterminen där samtliga elever i årskurs 3 fick gymnasieexamen trots distansstudier på grund av corona.”

Verksamheter inom Gymnasie- och arbetslivsnämndens område, det vill säga gymnasium, vuxenutbildning och arbetsmarknadsrelaterade verksamheter, kan nomineras till priset som delas ut årligen. Nomineringarna bedöms utifrån en rad olika kriterier, där exempelvis nytänkande, kreativitet och utveckling av arbetssätt och metoder är några.

Lärare på Fordon- och transportprogrammet.

Övriga nominerade:


Yrkestrafikarbetslaget/Vuxenutbildningen
Motivering: Lärarna visar kontinuerligt upp prov på sin pedagogiska skicklighet och förmåga att anpassa sin utbildning till skiftande förutsättningar. I arbetslaget ingår även förarprövare vilket innebär att vår utbildning är en av få i Stockholm att garantera att eleverna går ut med ett färdigt körkort. Dessa lärare undervisar även på yrkeshögskolenivå till en fenomenalt hög standard framtidens trafiklärare.

Studie- och yrkesvägledarna/Vuxenutbildningen
Motivering: Studie- och yrkesvägledarna vid Vuxenutbildningen Upplands-Bro levererar konstant högkvalitativ service till kommunens invånare. De arbetar ständigt för att utveckla sina arbetssätt och visar fortlöpande prov på deras förmåga att anpassa sig till skiftande arbetsuppgifter och nya utmaningar. I vägledningssamtal förmedlar de relevant information med värme och klarsynthet samt med en fokus på den enskildes förmåga, kompetens och vilja.

Arbetslag IMA/IMY på Upplands-Brogymnasiet
Motivering: Med ett fantastiskt och outtröttligt engagemang arbetar detta arbetslag för att ge kommunens ungdomar som saknar gymnasiebehörighet bättre chanser att komma vidare i studier eller mot arbete. Arbetslaget som under året bestått av lärare, en resurspedagog och en programsocionom har lyckats skapa en verksamhet som verkligen gör skillnad! Tack vare blandningen av olika professioner i arbetslaget har verksamheten kunnat utvecklas på ett helt nytt sätt för att möta ungdomarnas behov.

Relaterade nyheter

  • 17 AUG 2022
    Följande tider gäller för skolstarten: Måndag 22/8 Åk 1 Samling i Ekhammarskolans aula kl 09.00 IMS Språkintroduktion: Upprop kl 9.00 Samlingssalen UBG IMY Yrkesintroduktion: Upprop kl 9.00 i sal 318 IMA Individuellt...
  • 1 JUL 2022
    Nu utökar vi vår satsning på LIU basket med ytterligare ett träningspass per vecka samt kursen Träningslära 1 i årskurs 3. Dessutom finns möjlighet att åka till USA på basketresa för att besöka olika skolor och träffa tränare och...
  • 17 JUN 2022
    Marika Löf, Lillsjöskolan, Upplands-Bro kommun, tilldelas Pedagogiska priset läsåret 2021/2022. Marika Löf får utmärkelsen för sitt arbete på Fyren, en kommungemensam resursgrupp i Upplands-Bro kommun för elever med behov av extraordinärt...
Upp