Internationalisering

På Upplands-Brogymnasiet arbetar vi aktivt med internationalisering både i vår egen verksamhet och genom utbytesprojekt. Det kan handla om att åka ut och besöka andra skolor via olika utbyten och projekt men också om att ta emot besökare från andra länder.

Gymnasieelever i klassrum.

Skolan har som målsättning att så många som möjligt ska få ta del av internationella erfarenheter, både elever och personal. Detta sker i form av resor, jobbskuggning, kurser och elevutbyten men även som ett naturligt inslag i undervisningen genom Språkcaféer och FN-rollspel.

Fokus på globala frågor och hållbarhet

Genom vårt internationaliseringsarbete vill skolan öka förståelsen och engagemanget för globala frågor och ge våra elever kunskaper om ett hållbart samhälle. I mötet med människor från andra kulturer och länder får vi nya perspektiv på såväl våra egna liv som andras.

Våra projekt

Upplands-Brogymnasiet har under de senaste åren deltagit i flera olika Erasmus+-projekt. Resor har genomförts till tio olika länder med elever och personal från de flesta av skolans program.

Tillsammans med skolor från Polen, Tyskland och Spanien har elever arbetat under två år kring temat ”Inclusion Through a Helathy Mind and Body”.

Under läsåret 19/20 deltar elever från Samhällsvetenskapsprogrammet och Ekonomiprogrammet i ett utbytesprojekt med Walter Eucken-gymnasiet i Freiburg, Tyskland kring temat ”Globaliseringens effekter”.

Dessutom har personal fått möjligheter att fortbilda sig och jobbskugga i flera europeiska länder kring ämnen som inkludering, integration och coachning.

Internationaliserng inspirerar

Internationalisering inspirerar och rustar våra elever till att bli globala samhällsmedborgare!

Se film från vårt livesända öppet hus

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp