KAA - Kommunala aktivitetsansvaret

Är du 16-19 år men inte går i gymnasiet? Vi vill hjälpa dig vidare!

Det Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är till för att hjälpa dig som är 16-19 år och inte går i gymnasiet att hitta nya vägar framåt. Vi stöttar dig utifrån din individuella situation med vägledning, tips och hjälp att komma vidare med studier, praktik eller jobbsök.

Varje kommun har ett lagstadgat uppdrag med uppföljning av folkbokförda ungdomar som saknar en gymnasieplats. Målet är främst att genom individuella motiverande insatser hjälpa ungdomar tillbaka till studier eller ut i arbete.

Vårt arbete utgår från varje ungdoms behov och nuläge. Hur arbetet och processen ser ut kan därför variera.

Aktiviteter vi erbjuder:

  • Kartläggning
  • Individuella coachsamtal
  • Praktik
  • Studie- och yrkesvägledning
  • Jobbsökaraktiviteter
  • Individuellt anpassade studier

Är du nyfiken och vill veta mer?

Då är du som ungdom eller vårdnadshavare varmt välkommen att kontakta våra ungdomscoacher för KAA på e-post, telefon eller sms.

kaa@upplands-bro.se

Tel: 072-178 84 25

För gymnasieskolor: Vid utskrivning av elever från Upplands-Bro kommun Fyll gärna i denna och bifoga till oss via mejl.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp