Må bra listan

Listan är en påminnelse om vad barn och unga behöver för att må bra. Om du känner igen dig eller någon annan kan det vara dags att agera.

Sömn 

VIKTIGT Att ha en god dygnsrytm. 7–9 timmars sömn per natt och lägga sig före klockan 24 är bra. 

Larmklocka: Sitter uppe hela natten och spelar, glömmer tid och rum. Kroppsliga symtom som huvudvärk, magont eller annat som kan hindra skolgången.

Energi 

VIKTIGT Äta mat regelbundet och helst i sällskap med familjen eller andra, undvik småätande vid datorn.  

Larmklocka: Har inte tid att äta på grund av spelandet, ersätter mat med chips, godis och läsk. Går upp eller ned i vikt.

Sysselsättning

VIKTIGT Gå till skolan, vara utsövd och ha ätit frukost är viktigt för att kunna delta aktivt i undervisningen och fritidssysselsättningar. Att röra på sig, själv eller tillsammans med andra och att vara ute i friska luften och i ljuset.

Larmklocka: Hög skolfrånvaro och försämrade resultat. Väljer bort träningar och andra fritidsaktiviteter. Går aldrig eller sällan hemifrån.

Sociala aktiviteter

VIKTIGT Att delta i familjeaktiviteter, träffa kamrater och ha fritidsintressen utöver de som datorn kan erbjuda. Alla behöver psykisk och fysisk kontakt i det verkliga livet för att må bra och utvecklas sunt.

Larmklocka: Slutar umgås med familj och vänner, väljer bort alla aktiviteter utom datorn. Blir arg och irriterad om något eller någon kommer i vägen för spelandet.

Hygien och sysslor i hemmet

VIKTIGT Att sköta sin hygien. Att förberedas för vuxenlivet genom att tvätta, städa och laga mat tillsammans med familjen.

Larmklocka: Slarvar med eller försummar helt sin hygien och sitt yttre, hjälper sällan eller aldrig till hemma och blir arg om någon ber om hjälp i hushållet.

Ekonomi

VIKTIGT Att inse att överdrivet datoranvändande leder till höga kostnader genom förlorade år av utbildning. Ett förlorat utbildningsår kan, under en livstid, jämföras med ett inkomstbortfall på cirka 200 000–250 000 kronor. Det kostar att köpa spel och att betala för att delta i spelen.

Larmklocka: Bryr sig inte om framtiden eller sin utbildning, är inställd på att försörja sig på spel.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp