Utbildning för vuxna med utvecklingsstörning (särvux)

Enligt skolagen skall kommunen erbjuda utbildning för vuxna med utvecklingsstörning (särvux) och sträva efter att erbjuda utbildning som svarar mot behov och efterfrågan. Utbildning ordnas i form av kurser.

För vuxna från Upplands-Bro kommun anordnas särvuxutbildning av Stockholms stad och Järfälla kommun. Ansökan om deltagande i utbildningen beviljas av chef för Resursteamet.

Läs mer på skolverkets webbplats