Elevhälsans specialpedagogiska insats

Resursteamets specialpedagoger arbetar på uppdrag av personal i förskola och skola. Uppdragen ser i huvudsak ut på två sätt, pedagogisk handledning eller konsultation, som innebär att pedagogerna kan söka stöd när de har frågor om ett enskilt barn eller en grupp. Vid konsultationer/observationer gällande enskilda barn, måste vårdnadshavare ge sitt samtycke.

Verksamheten rymmer även ett Skoldatatek och Språkotek.

Språkoteket tar emot pedagoger i förskola och skola för handledning och utlåning av i första hand språkutvecklande material.

Skoldatateket finns beläget i Ullevihuset i Bro (Härnevi Skolväg 10). Hit kan pedagoger, elever eller föräldrar komma för att titta på tidsenliga lärverktyg som kan behövas för att underlätta skolarbetet.

Specialpedagogerna kan för barnets bästa vid behov och samtycke samverka med andra yrkesgrupper inom resursteamet.