Specialkost

Specialkost erbjuds till de elever som av medicinska, etiska eller religiösa skäl inte kan äta alla slags livsmedel.

I e-tjänsten nedan skickar du in ansökan om specialkost för ditt barn och bifogar läkarintyg/utdrag ur sjukjournal vid medicinska skäl. Vid luftburen födoämnesallergi bifogas också ett medicinskt underlag av konstaterad allergi. Det är viktigt att barn/elever med allergi eller överkänslighet har fått en korrekt diagnos så att rätt livsmedel undviks.

Vi erbjuder lakto-ovo-vegetarisk kost, dvs. vegetarisk kost som inkluderar mjölk och ägg. Vi erbjuder också kost som utesluter fläskkött, blodmat och inälvsmat. Vi har inte möjlighet att erbjuda halalkost, koshermat eller koster som utgår från t.ex. ekologiskt odlad mat eller andra dieter/koster. Läkarintyg behöver inte lämnas in för specialkost av etniska, kulturella eller religiösa skäl.

Villkoret för att få specialkost är att barnet/eleven äter samma mat i hemmet. Tillbehör på ordinarie meny samtråkost/salladsbord är komplement även till specialkosten.

Behovet av specialkost kan givetvis förändras under barnets uppväxt och bör följas upp kontinuerligt. När barn/elev inte längre är i behov av specialkost, alternativt byter förskola/skola, ansvarar vårdnadshavare för
att kontakta förskoleköket/skolrestaurangen för avanmälan av specialkost.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp