Kostenheten

Kostenheten ansvarar för måltidsverksamheten i de kommunala grundskolorna och Upplands-Bro gymnasiet. Enheten ansvarar också för tillagning av lunchmåltider till förskolor med mottagningskök, daglig verksamhet och hemtjänst.  

Varje dag tillagas, sammanräknat i alla kök, omkring 5 000 portioner. Kostenheten har ca 38 medarbetare.

Av kommunens nio grundskolor samt gymnasiet, har sju skolor eget tillagningskök, Råbyskolan, Härneviskolan, Broskolan, Finnstaskolan, Ekhammarskolan, Hagnässkolan och Upplands-Brogymnasiet.

I köket på Upplands-Brogymnasiet lagas maten till de skolor och förskolor som har mottagningskök. Mottagningsköken gör sina egna salladsbufféer och tillbehör så som potatis, ris och bulgur.

Tillagning av måltider till Norrgården, Allégården och Kungsgårdens äldreboende sker i köket på Norrgårdens äldreboende.

Varje tillagningskök har en köksmästare som är ansvarig för inköp av livsmedel, produktionsplanering, personalplanering samt egenkontroll. I skolrestaurangerna arbetar även professionella kockar och köksbiträden. 

Kostenhetens ledning har ett övegripande ansvar för verksamheten, vilket omfattar ekonomi, verksamhetsutveckling, personalfrågor, matsedelsplanering, livsmedelsavtal, hygienfrågor och specialkost. Ledningen består av kostchef, biträdande kostchef och kostekonom.

Kontakt

Kostchef
Susanne Rådberg Persson
Epost: susanne.radbergpersson@upplands-bro.se

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp