VFU, verksamhetsförlagd utbildning

Upplands-Bro kommun är mycket framgångsrik i arbetet med att ge studenter en kvalitativ verksamhetsförlagd utbildning, VFU.

Upplands-Bro kommun välkomnar dig som utbildar dig till förskollärare eller lärare att genomföra din verksamhetsförlagda utbildning, VFU, hos oss.

Tillfälle till lärande
Vårt mål är att din VFU ska bli ett tillfälle till lärande både för dig som student, för din handledare och för den aktuella förskolan eller skolan.

Upplands Bro strävar efter att du som student ska ges möjlighet att bli delaktig i verksamheten och ta del av barns och elevers lärande, att knyta samman verkligheten i förskola/skola med forskning och teorier om barns och ungdomars utveckling och lärande, att se din VFU-enhet som en utmanande och utvecklande arbetsplats att verka i och att det gemensamma lärandet som uppstår i mötet mellan dig och din handledare ska främja din utveckling i yrkesprofessionen.

Handledare
Varje student tilldelas en handledare vars uppgift är att stödja, vägleda och bedöma studentens utveckling mot de förväntade studieresultaten.

Runt 14 dagar innan VFU ska du ta kontakt med din handledare och komma överens om tid för planering av din VFU. Under VFU-perioden ska handledningssamtal äga rum i formativt syfte.

Trepartssamtal
Under din utbildning kommer trepartssamtal att äga rum, då en kurslärare besöker dig och din handledare för ett gemensamt samtal om din utbildning.

Sekretess och utdrag ur belastningsregistret
Tystnadsplikt gäller för dig som student under hela din VFU-tid. Utdrag ur belastningsregistret är obligatoriskt och lämnas till förskolan/skolan.

Kontakt

För att få mer information om kommunens arbete med VFU är du alltid välkommen att kontakta VFU-ansvariga: