Förskoleprogrammet

I förskoleprogrammet dokumenteras det ställningstagande som ligger till grund för utbildning och undervisning med en hög, likvärdig kvalitet för de kommunala förskolornas, alla barn.

Detta är ett ställningstagande som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det utmynnar både i mätbara önskade resultat samt i strategier. Dessa ligger i linje med läroplanens strävansmål samt utbildningskontorets, förskolechefernas och deras ledningsgruppers vision om vad barn i förskolorna har rätt till och vilken människo- och kunskapssyn detta kräver. 


Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp