Kvalitet och utveckling

Skolbyggnad och skolgård med siffror målade på asfalten.

Foto: Marie Söderberg

I skollagen anges att huvudmannen systematiskt och kontinuerligt ska planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Planering, uppföljning och utveckling av utbildningen ska genomföras även på förskole- och skolenhetsnivå. Det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå och på enhetsnivå ska dokumenteras.

Alla förskole- och skolenheter i Upplands-Bro har en plan för det systematiska kvalitetsarbetet. Enheternas planer för det systematiska kvalitetsarbetet ligger till grund för uppföljningar, utvärderingar och analyser under skolåret.

Grundtanken i Utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete är att lägga vikt vid uppföljning och utvärdering för att stegvis förbättra verksamheten.

Nyheter inom Kvalitet och utveckling

  • 11 JAN 2021
    Den nya sporthallen vid Ekhammarskolan i Kungsängen är invigd men saknar ett namn. Nu kan du vara med och lämna förslag på vad hallen ska heta! Senast den 24 januari behöver vi ditt förslag.
  • 1 JAN 2021
    Hösten 2020 fick Upplands-Bro för första gången över 30 000 invånare. Här är det människorna som står i fokus. För att möta det allt större behovet av service har kommunen på bara ett år lanserat över 100 e-tjänster som underlättar...

Kalenderhändelser inom barn & utbildning

Upp