Årlig uppdatering av hushållets inkomster

Från och med juni 2019 behöver hushåll i Upplands-Bro kommun som har barn i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem och betalar till kommunen uppdatera inkomstuppgifter minst en gång per år. Detta för att säkerställa att alla familjer betalar rätt avgift.

Ett år efter att vårdnadshavare har registrerat hushållets samlade inkomst skickas sms och/eller e-post om att uppdatera inkomsten i e-tjänsten förskola & skola. Det är därför viktigt att alla kontaktuppgifter i e-tjänsten förskola & skola är uppdaterade.

Inkomsten behöver uppdateras oavsett om den är förändrad eller inte.

Med hushåll avses gifta eller sammanboende folkbokförda på samma adress. Kontakta barnomsorgsadministratörerna om det sker ändring i hushållet då det kan påverka avgiften.

Om ingen uppdatering görs efter uppmaning och påminnelse kommer avgiften för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem att debiteras enligt maxtaxan.

Hur mycket hushållet ska betala för barnomsorgen beror på:

  • Den sammanlagda inkomsten i hushållet där barnet är folkbokfört.
  • Syskonrabatt.
  • Reducerad avgift för allmän förskola för 3-5-åriga barn.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp