Aktiviteter

Vi erbjuder många olika aktiviteter. Fråga oss, vi hjälper gärna till!

 • Välkommen på Uteträning torsdagar 9:30-10:00 på Norrgrindens förskolegård för småbarnsföräldrar Träningen består av olika styrkeövningar där alla deltar efter sin egen förmåga och med kroppen som redskap samt träningsband (finns att låna eller ta med eget). Passet leds av Catrin som är utbildad SAFE licensierad instruktör. Efteråt så finns det möjlighet att stanna kvar på gården för sångstund, samtal och utelek. Ta med dig filt och fika om du vill. Anmälan görs via sms till 073-9611260 eller Facebook. Startdatum för hösten kommer.
 • Babyöppet på onsdagar 13.00-15.30 utanför öppna förskolan – för barn 0 -10 månader.
 • Babymassagekurs – Fråga oss om anmälan och aktuella datum.
 • Utflykter – Under fliken "Aktuellt" finns terminens utflykter presenterade.
 • "Svenska på Öppna Förskolan". Ingen grupp startar höstterminen 2020 pga Coronapandemin.
 • Fredagar i Fotbollshallen – rörelselek i Bro inomhus-fotbollshall. Sångstund 10:15 och grillning 11:00. Ta med egen matlåda att lägga korven i!
 • Fredagar i Kulturhuset – kulturella aktiviteter en fredag i månaden.
 • Första-hjälpen-kurs – Se under fliken "Aktuellt" för datum.
 • Fotografering – Under fliken "Aktuellt" står datum när fotograf besöker oss.
 • Tematräffar om Barns språkutveckling, Integritet, HLR och luftvägsstopp m.m.
 • Föräldragrupper i samarbete med BVC och familjebehandlare Lena.
 • Trygghetscirkeln, ett relationsbaserat föräldraskapsprogram i grupp med två erfarna samtalsledare. Vi träffas 8 gånger utan barn på sen eftermiddagstid. För mer info och anmälan, kontakta oss.
 • Sångstund varje dag 10:15
 • Skapande aktiviteter

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp