Öppna förskolor

Välkomna till våra Öppna Förskolor i Bro och Kungsängen!

Till Öppna förskolan är du välkommen med dina barn 0-5 år, som inte är inskrivna i förskoleverksamhet, för en stunds trevlig samvaro med andra föräldrar och barn. Här arbetar utbildade förskollärare som kan ge råd och stöd i ditt föräldraskap. Verksamheten är avgiftsfri och utformas efter besökarnas intressen och behov.

Vi följer Folkhälsomyndighetens restriktioner om att förebygga smittspridning av covid-19 på förskolor och skolor. Vi ber er att ej besöka Öppna förskolan om ni har feber, hosta, snuva, ont i halsen. Efter sjukdom, avvakta två extra dagar innan ni kommer på besök. Då smittar ni inte andra. Har någon i familjen konstaterad Covidsjuka eller annan smittosam infektion ber vi er att ej komma på besök.

Syskon som är inskrivna i förskola/familjedaghem kan få delta i Öppna förskolornas verksamheter på Fredagar. Övriga dagar är till för barn som inte är inskrivna i förskola/familjedaghem.

Våra verksamheter är Grön Flaggcertifierade vilket betyder att vi tar ansvar för miljön och arbetar på ett hållbart sätt.

Öppna förskolorna är en del av Familjecentralen i Upplands-Bro. Familjecentralen består av BVC (barnhälsovården), Barnmorske-mottagningen och Bryggan (familjebehandlare) Vi erbjuder bland annat föräldragrupper som du anmäler dig till via BVC.

Kontakt

Öppna förskolan i Bro
Tel: 08-581 690 57
Blomstervägen 13B, Bro
E-post: oppnaforskolan.bro@upplands-bro.se

Öppna förskolan i Kungsängen
Tel: 08-581 690 18
Bergvägen 28, Kungsängen
E-post: oppnaforskolan.kungsangen@upplands-bro.se

Följ oss på facebook!

Enhetschef
Inés Rivera
Tel: 08- 581 691 01
E-post: ines.rivera@upplands-bro.se

Upp