Ringblommans förskola - öppnar januari 2021

Östra Kungsängens förskolor öppnar Förskolan Ringblomman preliminärt i januari 2021. Ringblomman ligger i centrala Kungsängen med närhet till kommunikationer, naturområden och Mälaren.

Barnen delas i åldersnära team med små projektgrupper.

I vår enhet arbetar vi i ett projekterande arbetssätt där vi utgår ifrån barnens idéer och tankar. Tillsammans undersöker vi ”Värden i Världen” på ett för barnen intressant och lärande sätt. Undervisningen utgår ifrån förskolans läroplan och med fokus på Hållbar framtid – Hoppfulla berättelser. Barnens närmiljö ”Mitt Kungsängen” blir i projekten undersökningsbart för alla barn.

Lärmiljöerna byggs i ett tillgänglighetsperspektiv med fokus på trygg bas, omsorg, utveckling och lärande i utbildningen.

Vi ser förskolan som en demokratisk mötesplats där barn, vårdnadshavare, och pedagoger är välkomna till delaktighet och inflytande.


Från med 1 april 2020 kan du som vårdnadshavare ställa ditt barn i kö till Ringblommans förskola. Det gör du enklast via vår e-tjänst

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp