Råby förskola

Västra Bro förskolor omfattas av förskolorna Råby, Norrgrinden och Norrängen som tillsammans bildar en enhet. Råby förskola ligger i ett av kommunens tre områden som heter Bro. Bro ligger i en vacker miljö, omringat av skogar, sjöar och med Stockholms centrala delar på pendelavstånd.

Vår vision är att varje dag skall berika barn som vuxen med ett nytt lärande. Vi ser barnen som kompetenta individer och pedagoger som lär, utvecklas och upptäcker tillsammans barnen. Vi arbetar målmedvetet kring läroplanen och kommunala styrdokument. Vi lyfter fram barnens undervisning och utbildning inom alla olika målområden så som matematik, naturvetenskap, teknik, språk, normer och värden.

Hos oss finns också Språkförskolan.

 

Kontakt

Rektor
Maria Lundin
Tel: 08-581 695 70
E-post: maria.lundin@upplands-bro.se

Biträdande rektor
Camilla Bladlund
Tel: 08-581 696 90
E-post: camilla.bladlund@upplands-bro.se

Avdelningar
Hajen tel: 08-581 694 82
Delfinen tel: 08-581 694 18
Valen tel: 08-581 690 69
Sälen tel: 08-581 690 66

Upp