Råby förskola

Västra Bro förskolor omfattas av förskolorna Råby och Norrängen som tillsammans bildar en enhet. Råby förskola ligger i ett av kommunens tre områden som heter Bro. Bro ligger i en vacker miljö, omringat av skogar, sjöar och med Stockholms centrala delar på pendelavstånd.

Vi arbetar med projektbaserad undervisning där vi följer barnens lek och intressen, vi inspireras av Reggio Emilias filosofi som bygger på en övertygelse att alla barn är kompetenta och utvecklas individuellt och i samspel med andra. Förhållningssättet präglar verksamheten där förskollärare och barnskötare tar ansvar för samspelet mellan barnen och mellan barn-vuxen. Vi arbetar efter värdeorden helhetssyn, engagemang och professionalitet och att vår vision att varje dag – ett nytt lärande hålls levande.

På Råby arbetar vi i baser som delas upp mindre projektteam. Färre antal barn per pedagog för de yngre barnen och lite fler barn per pedagog för de äldre barnen. Ett mål med indelning av barn i mindre, åldersnära grupper är att kunna erbjuda en lärmiljö som är väl avvägd och tillgänglig för alla barn i gruppen. Gruppernas sammansättning utgår ifrån vårt uppdrag att erbjuda en åldersrelevant lärandemiljö och läromedel som är tillgängligt för barnen under hela dagen.

Råby är VFU – kluster förskola och det innebär att vi regelbundet tar emot förskollärarstudenter. Vi arbetar därmed med vår egen utveckling parallellt som vi arbetar med barnens lärande

På Råby har vi en kommungemensam grupp för barn med extra ordinära stödbehov och en kommungemensam grupp för barn med språkstörning.


Kontakt

Rektor
Maria Lundin
Tel: 08-581 695 70
E-post: maria.lundin@upplands-bro.se

Administratör
Maria Karlsson
Tel: 08-581 690 38
E-post: maria.karlsson@upplands-bro.se


Avdelningar
Hajen tel: 08-581 694 82
Delfinen tel: 08-581 694 18
Knölvalen tel: 08-581 690 69
Blåvalen tel: 08-581 693 56
Sälen tel: 08-581 690 66

Upp