Norrgrindens förskola

Västra Bro förskolor omfattas av förskolorna Norrgrinden, Råby och Norrängen som tillsammans bildar en enhet. Förskolorna ligger i kommundelen Bro, med gångavstånd emellan varandra. I Bro centrum finns tillgång till bibliotek, simhall, dagcentral, hälsocentral samt en del affärer. Bro ligger i en vacker miljö, omringat av skogar och sjöar och med Stockholms centrala delar på pendelavstånd.

Vår vision är att varje dag ska berika barn som vuxen med ett nytt lärande. Vi ser barnen som kompetenta individer och pedagogerna som dem som lär, utvecklas och upptäcker tillsammans barnen. Vi arbetar målmedvetet kring läroplanen och kommunala styrdokument. Vi lyfter fram barnens undervisning och utbildning inom alla olika målområden såsom matematik, naturvetenskap, teknik, språk, normer och värden.

Kontakt

Besöksadress: Norrgrindsvägen 4, 197 31 Bro

Rektor
Maria (Carin) Frykberg
carin.frykberg@upplands-bro.se

Avdelningar

Hästarna: 08-581 690 64
Bläckfisken: 08-581 690 59
Krokodilen: 08-581 690 63

Förskolans öppettider är 06.30 –18.00 (18.30 vid behov).