Norrängens förskola

Västra Bro förskolor omfattas av förskolorna Råby och Norrängen som tillsammans bildar en enhet. Råby förskola ligger i ett av kommunens tre områden som heter Bro. Bro ligger i en vacker miljö, omringat av skogar, sjöar och med Stockholms centrala delar på pendelavstånd.

Vi arbetar med projektbaserad undervisning med utomhuspedagogik som utgångspunkt där dokumentation av barns lärande är en naturlig del av uppdraget. Förhållningssättet präglar verksamheten där förskollärare och barnskötare tar ansvar för samspelet mellan barnen och mellan barn-vuxen. Vi arbetar efter värdeorden helhetssyn, engagemang och professionalitet och att vår vision att varje dag – ett nytt lärande hålls levande. Norrängen är VFU – kluster förskola och det innebär att vi regelbundet tar emot förskollärarstudenter. Vi arbetar därmed med vår egen utveckling parallellt som vi arbetar med barnens lärande

På Norrängen arbetar i baser som delas upp mindre projektteam. Färre antal barn per pedagog för de yngre barnen och lite fler barn per pedagog för de äldre barnen. Ett mål med indelning av barn i mindre, åldersnära grupper är att kunna erbjuda en lärmiljö som är väl avvägd och tillgänglig för alla barn i gruppen. Gruppernas sammansättning utgår ifrån vårt uppdrag att erbjuda en åldersrelevant lärandemiljö och läromedel som är tillgängligt för barnen under hela dagen.

Extra information

Under december 2021 har utbildningskontoret tillsammans med fastighetskontoret låtit utreda möjligheten att tomställa Norrängens förskola till hösten 2022, det vill säga avveckla förskolans verksamhet. 

Orsaken är att Norrängens förskola i sitt nuvarande skick inte längre når de krav kommunen ställer på en förskolelokal. Eftersom Norrängens paviljonglokal redan från början är en tillfällig lösning och hyrs in av externt företag har utbildningskontoret fattat beslut (22-01-13) om att säga upp kontraktet och tomställa förskolan till hösten 2022. Alla barn som nu har plats på Norrängens förskola kommer att erbjudas plats på Råby förskola senast från och med augusti 2022. Dit kommer även stor del av Norrängens personal att flytta.

Kontakt

Rektor
Maria Lundin
Tel: 08-581 695 70
E-post: maria.lundin@upplands-bro.se

Avdelningar

Prästkragen: 08-581 693 46 och 08-581 693 56
Klövern: 08-581 693 47
Blåvivan: 08-581 693 57

Upp