Norrängens förskola

Västra Bro förskolor omfattas av förskolorna Norrängen, Råby och Norrgrinden som tillsammans bildar en enhet. Norrängens förskola ligger i ett av kommunens tre områden som heter Bro. Bro ligger i en vacker miljö, omringat av skogar, sjöar och med Stockholms centrala delar på pendelavstånd.

Vår vision är att varje dag ska berika barn som vuxen med ett nytt lärande. Vi ser barnen som kompetenta individer och pedagogerna som dem som lär, utvecklas och upptäcker tillsammans barnen. Vi arbetar målmedvetet kring läroplanen och kommunala styrdokument. Vi lyfter fram barnens undervisning och utbildning inom alla olika målområden såsom matematik, naturvetenskap, teknik, språk, normer och värden.

Kontakt

Rektor
Maria Lundin
Tel: 08-581 695 70
E-post: maria.lundin@upplands-bro.se

Biträdande rektor
Camilla Bladlund
Tel: 08-581 696 90
E-post: camilla.bladlund@upplands-bro.se

Avdelningar

Prästkragen: 08-581 693 46 och 08-581 693 56
Klövern: 08-581 693 47
Blåvivan: 08-581 693 57

Upp