Lillsjö förskola

Lillsjö förskola ligger intill skog och sjö och består av tre avdelningar. Piraten är förskolans yngrebarnsavdelning och Skeppet och Korallen är båda äldrebarnsavdelningar.

Vi har ett nära samarbete mellan avdelningarna, vilket bidrar till att alla barn, pedagoger och föräldrar lär känna och blir trygga med varandra.

På Lillsjö förskola är vi inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi och har en övertygelse om att alla barn föds kompetenta med en stark inneboende drivkraft att utforska världen. Vi arbetar utforskande och projekterande i mindre grupper och utgår från barnens intressen, erfarenheter och frågeställningar i projekterandet. Vi använder pedagogisk dokumentation för att synliggöra läroprocesser och utveckla verksamheten. Dokumentation används till återkoppling och analys tillsammans med barnen i stor och liten grupp.

Enheten har valt att satsa på de digitala verktygen. På Lillsjö förskola ges barnen möjlighet att arbeta med programmering av robotar, digitala mikroskop, filmeffekter med green screen-teknik, animering med stop-motion-teknik, filmer och fotografering med mera.

I Norra Kungsängens förskolor, där Lillsjö ingår, har vi tillgång till många specialkompetenser som specialpedagog, ateljérista, pedagogista och ett nära samarbete med kommunens resursteam samt skoldatatek.

Kontakt

Förskolechef
Ines Rivera
Tel: 08-581 691 01
E-post: ines.rivera@upplands-bro.se

Biträdande förskolechef
Agneta Lundbeck-Jansson
Tel: 08-581 696 04
E-post: agneta.lundbeck-jansson@upplands-bro.se

Pedagogisk utvecklingsledare
Linda Björklund
Tel: 08-581 696 12
E-post: linda.bjorklund@upplands-bro.se

Avdelningar
Skeppet tel: 08-581 690 26
Korallen tel: 08-581 690 10
Piraten tel: 08-581 690 27