Lillsjö förskola

Lillsjö förskola bedriver utbildning i två lokaler (lokalerna ligger ca 3 minuters promenadavstånd från varandra), miljön i respektive lokal är anpassad efter barnens ålder och behov ca 1-3 år i ”Lillsjö yngre” och 3-5 år i ”Lillsjö äldre”. Lillsjö förskola ligger intill skog och sjö.

Vi har ett nära samarbete mellan teamen och förskolelokalerna, vilket bidrar till att alla barn, pedagoger och föräldrar lär känna och blir trygga med varandra.

På Lillsjö förskola är vi inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi och har en övertygelse om att alla barn föds kompetenta med en stark inneboende drivkraft att utforska världen. Vi arbetar utforskande och projekterande i mindre grupper och utgår från barnens intressen, erfarenheter och frågeställningar i projekterandet. Vi använder pedagogisk dokumentation för att synliggöra läroprocesser och för att utveckla undervisningen. Dokumentation används till återkoppling och analys tillsammans med barnen i stor och liten grupp.

På Lillsjö förskola ges barnen möjlighet att arbeta med många olika uttrycksmedel, där det digitala är ett. Barnen ges möjlighet att möta och utforska bla programmering, digitala mikroskop, filmeffekter med green screen-teknik, animering med stop-motion-teknik, filmer och fotografering med mera i barnens projekterande arbete och i andra meningsfulla sammanhang.

I Norra Kungsängens förskolor, där Lillsjö ingår, har vi tillgång till många specialkompetenser som specialpedagog, ateljérista, pedagogista och ett nära samarbete med kommunens resursteam samt skoldatatek.

Kontakt

Rektor
Ines Rivera
Tel: 08-581 691 01
E-post: ines.rivera@upplands-bro.se

Specialpedagog/Biträdande rektor
Agneta Lundbeck-Jansson
Tel: 08-581 696 04
E-post: agneta.lundbeck-jansson@upplands-bro.se

Pedagogisk utvecklingsledare/Biträdande rektor
Linda Björklund
Tel: 08-581 696 12
E-post: linda.bjorklund@upplands-bro.se

Team

Lillsjö (yngre barn)
Besöksadress: Vulkanvägen 2 Kungsängen
Båten och Ankaret tel: 08-581 695 81
Bojen och Bryggan tel: 08-581 690 25

Lillsjö (äldre barn)
Besöksadress: Geologivägen 2 Kungsängen
Klippan och Vassen tel: 08-581 690 27
Vågen tel: 08-581 690 26
Stenen tel: 08-581 690 10

Upp