Kristallens förskola

Den 7 januari 2020 öppnades dörrarna till kommunens förskola Kristallen. Kristallens förskola tillhör Västra Kungsängens förskoleenhet. Förskolan är belägen i Tibble/Lillsjöområdet med skogen och Lillsjön runt knuten samtidigt som vi har närhet till Kungsängens centrum. Vi tar emot 120 barn och organiserar oss utifrån tre baser yngre-, mellan-, och äldrebarn.

Vi låter oss inspireras av Reggio Emilias syn på barn och vi ser att det ger barnen stora möjligheter till utforskande och upplevelser av både sig själva och sin omvärld. Vi deltar i ett kommungemensamt projekt som handlar om Hållbar framtid och ekologisk känslighet.

Förskolan har en kreativ, utmanande, tillgänglig och estetiskt inbjudande pedagogisk miljö som fungerar som en mötesplats där barn lyssnar på varandra och ger varandra tid. Vi ser då att barnen utvecklar förmågor som samspel, inflytande och empati.

På Kristallen arbetar vi i projektteam. I projektteamet ingår mellan 10–15 barn och 2 pedagoger. Färre antal barn per pedagog hos de yngre barnen och lite fler barn per pedagog hos de äldre barnen. Utöver den organisationen arbetar vi med lekstationer i våra basmiljöer. Allt för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att både arbeta med trygghet och fördjupningsprojekt och att få tillgång till inspirerande lekmaterial. Barnen har sin hemvist i en avskild del på förskolan men kommer att under en del av dagen ha tillgång till flera miljöer allteftersom de är redo att utforska omvärlden.

Vår pedagogiska utvecklingsledare har i uppdrag att genom handledning och inspiration fördjupa projektarbeten och utveckla den pedagogiska lärmiljön.

Vi arbetar efter fyra mål:

Mål 1. Vi lever och andas vår värdegrund

Mål 2. Projektarbetet som förhållningssätt

Mål 3. Pedagogisk dokumentation som metod för reflektion och utvärdering

Mål 4. Vi har en tillåtande, kreativ och skapande miljö både inne och ute

Kontakt

Rektor
Maria Vikmång
Tel: 08-581 695 70
maria.vikmang@upplands-bro.se

Samordnare
Eva Keroglidou Burman
Tel: 072-178 83 84
eva.keroglidouburman@upplands-bro.se

Pedagogisk utvecklingsledare
Åsa Lindahl
Tel: 08-581 695 22
asa.lindahl@upplands-bro.se

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp