Klockarängens förskola

Klockarängens förskola tillhör Västra Kungsängens förskoleenhet. Förskolan är belägen i Gamla Kungsängen med rika grönområden runt knuten samtidigt med närhet till Kungsängen centrum. Vi tar emot 100 barn på sex avdelningar och har även en särskild planerad verksamhet för barn med funktionsnedsättning.

Vi låter oss inspireras av Reggio Emilias syn på barn, vi ser att det ger barnen stora möjligheter till utforskande och upplevelser av både sig själva och sin omvärld. Vi har ett kommungemensamt projekt som handlar om Hållbar framtid och ekologisk känslighet.

Förskolan har en kreativ, utmanande, tillgänglig och estetiskt inbjudande pedagogisk miljö som fungerar som en mötesplats där barn lyssnar på och ger varandra tid. Vi ser att barnen utvecklar förmågor som samspel, inflytande och empati. På Torget, mitt i Klockarängens förskola utvecklas nu spännande miljöer, både för atlejé och för lek som är tillgänglig för alla barn.

På både yngre barns- och äldre barns avdelningarna arbetar vi i team med 10 pedagoger uppdelade på tre avdelningar var. Barnen delas sedan i mindre grupper under dagen. Allt för att skapa bra förutsättningar för att arbeta både med trygghet och fördjupningsprojekt. Barnen har sin hemvist på ”sin" avdelning men kommer att under del av dagen ha tillgång till flera miljöer allt eftersom de är redo att utforska omvärlden.

Maten tillagas på förskolan av egen kock.

Vår pedagogiska utvecklingsledare har i uppdrag att genom handledning och inspiration fördjupa projektarbeten och utveckla den pedagogiska lärmiljön.

Vi arbetar efter 4 mål:

  • Mål 1. Vi lever och andas vår värdegrund
  • Mål 2. Projektarbetet som förhållningssätt
  • Mål 3. Pedagogisk dokumentation som metod för reflektion och utvärdering
  • Mål 4. Vi har en tillåtande, kreativ och skapande miljö både inne och ute

Kontakt

Förskolechef
Maria Vikmång
Tel: 08-581 695 70
E-post: maria.vikmang@upplands-bro.se

Samordnare
Eva Keroglidou Bergman
Tel: 08-581 694 16
E-post: eva.keroglidouburman@upplands-bro.se

Pedagogisk utvecklingsledare
Åsa Lindahl
Tel: 08-581 695 22
E-post: asa.lindahl@upplands-bro.se

Avdelningar
Havet och Stranden tel: 08-581 694 14
Dungen och Hagen tel: 08-581 694 15
Gläntan och Skogen tel: 08-581 694 16