Håbo-Tibble förskola

Håbo-Tibble förskola ligger i en lugn, naturskön och lantlig miljö som erbjuder positiva naturupplevelser. Vi ser förskolegårdarna som ett pedagogiskt rum som bjuder in till mycket lärande, utforskande och rörelse.

För närvarande pågår en översyn av Håbo-Tibble förskolas lokaler med anledning av branden på nyårsdagen. Berörda vårdnadshavare får löpande information via Vklass.

Förskolan är uppdelad i fem avdelningar med åldersnära grupper. De yngsta barnens avdelningar Solen, Pluto och Månen ligger på Gråbovägen. Häggen och Lönnen ligger vid Tjustaskolan. Vi har ändå ett nära samarbete så barn och pedagoger känner varandra väl.

Håbo-Tibble förskola ingår i enheten Brunna och Håbo-Tibble förskolor.

Förskolorna har en tydlig och estetiskt inbjudande lärmiljö som erbjuder barnen något att tänka kring, förundras över och inspireras av. Tillsammans med lyhörda pedagoger formas en trygg, rolig och tillåtande atmosfär där barnen ges utrymme och möjlighet till lek, utveckling och lärande.

Vi använder digitala verktyg som ett komplement till förskolans övriga verksamhet. Med hjälp av dessa kan vi erbjuda digitala upplevelser som är kopplade till våra projektarbeten.

Vi arbetar medvetet med miljö- och hållbar utveckling tillsammans med barnen och alla våra förskolor är Grön Flagg-certifierade.

Vår ateljerista/pedagogiska utvecklingsledare har i uppdrag att genom handledning och inspiration fördjupa projektarbeten och utveckla den pedagogiska lärmiljön.

Kontakt

Rektor
Maria Frykberg
Tel: 08-581 690 14
E-post: maria.frykberg@upplands-bro.se

Biträdande rektor
Mikael Blomqvist
Mobil: 073-662 59 10
mikael.blomqvist@upplands-bro.se

Ateljerista / Pedagogisk utvecklingsledare
Ella Heickell
Mobil: 072-178 82 14
E-post: ella.heickell@upplands-bro.se

Avdelningar
Solen tel: 08-582 446 76
Pluto tel: 08-582 510 24
Månen tel: 08-582 444 59
Häggen tel: 08-582 510 13
Lönnen tel: 08-582 510 12