Förskolan Rönnbäret

Förskolan Rönnbäret ligger nära skog och natur och består av fyra avdelningar. Svampen och Grottan är förskolans avdelningar för yngre barn och Kotten och Ekorren är avdelningar för äldre barn.

Vi har en stor och inbjudande gård med många olika möjligheter till lek och utforskande.

Vi arbetar projektinriktat och är inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Lärmiljön ser vi som den tredje pedagogen, digitala verktyg som lärplattor och interaktiva projektorer finns tillgängliga för barnen.

På förskolan arbetar vi utifrån olika rumskoncept som vi kontinuerligt utvecklar och omformar efter barnens behov och intressen. Vid Rönnbärets förskola möter barnen lyssnande och engagerade pedagoger, som ser varje barns kompetens och behov. Barnet tillåts vara vägvisare för att på bästa sätt möjliggöra lärandet i meningsfulla sammanhang och i samspel med varandra.

Vi har ett interkulturellt förhållningsätt och ser olikheter som en tillgång. Alla ska känna sig trygga, sedda och hörda hos oss. Därför jobbar vi ständigt med att göra alla föräldrar delaktiga i sina barns vardag.

I Norra Kungsängens förskolor, där Rönnbäret ingår, har vi tillgång till många specialkompetenser som specialpedagog, ateljérista, pedagogista och ett nära samarbete med kommunens resursteam samt skoldatateket.

Kontakt

Förskolechef
Ines Rivera
Tel: 08-581 691 01
E-post: ines.rivera@upplands-bro.se

Biträdande förskolechef
Agneta Lundbeck-Jansson
Tel: 08-581 696 04
E-post: agneta.lundbeck-jansson@upplands-bro.se

Pedagogisk utvecklingsledare
Linda Björklund
Tel: 08-581 696 12
E-post: linda.bjorklund@upplands-bro.se

Avdelningar
Ekorren tel: 08-581 690 22
Kotten tel: 08-581 690 20
Grottan och Svampen tel: 08-581 690 24