Förskolan Ekhammar

Förskolan Ekhammar är vår allra nyaste förskola. Vi är extra stolta över vår förskolegård som kommer att erbjuda barnen utmaningar och många möjligheter till naturvetenskapligt undersökande. Förskolan är indelad i åldersnära barngrupper. Förskolan Ekhammar erbjuder även barnomsorg på obekväm arbetstid.

I varje grupp vill vi att det finnas en tydlighet med vad förskolan erbjuder barnen, vi arbetar därför med våra pedagogiska miljöer som ska vara inbjudande och tillgängliga i barnens lek- och lärmiljö.

  • Ateljé- verkstadsmiljö
  • Bygg- och konstruktionsmiljö
  • Naturvetenskaplig, teknisk och laborativ miljö
  • Miljö för avskildhet, läsa, lyssna och berätta
  • Digital miljö
  • Flerspråkighet-hållbarhet

Förskolan arbetar med inspiration från Reggio Emilia-filosofin, och använder pedagogisk dokumentation som förhållningssätt och verktyg för att i samspel med barnen kunna få syn på lärandet, och hur våra projektarbeten ska utvecklas och komma vidare.

Vår grundsyn är att vi tror på barnen som kompetenta, att de har många resurser, och en naturlig nyfikenhet och vilja att lära sig nya saker. Därför ger vi barnen många möjligheter att tillsammans utforska, experimentera och utmana sig själva och varandra. Genom att skapa mötesplatser där barnen kan leka och lära vill vi utmana barnen att komma vidare i sitt kunskapssökande.

Vår vision: I vår förskoleverksamhet ska vi medverka till att alla våra barn blir väl rustade för framtiden. Barn och föräldrar ska tycka att de har valt en av världens bästa förskolor.

Kontakt

Förskolechef
Maria Cramer
Tel: 08-581 690 06, 072-178 84 08
E-post: maria.cramer@upplands-bro.se

Pedagogisk utvecklingsledare
Linda Bygde
Tel: 08-518 321 69
E-post: linda.bygde@upplands-bro.se

Avdelningar
Duvbo/Tranan/Svalan tel: 08-581 694 13
Lärkan/Sparven tel: 08-581 694 12
Duvan/Måsen tel: 08-581 692 18