Ekbackens förskola

Förskolan Ekbacken har flyttat sin verksamhet till Kristallens förskola januari 2020.

Vi arbetar utifrån ett projekterande arbetssätt där vi följer barnens lek och intressen, vi inspireras av Reggio Emilias filosofi som bygger på en övertygelse att alla barn är kompetenta och utvecklas individuellt och i samspel med andra.

Vi är ute mycket i vårt närområde men även på vår härliga gård som dels är en naturtomt med en skogsglänta samt har planerade lekområden. Vi arbetar aktivt utifrån hållbar framtid och ekologisk känslighet som även är ett kommungemensamt projekt, barnen är med och driver hur vi kan ta hand om varandra och vår miljö.

Innemiljöerna på Ekbacken ska vara kreativa, utmanande, tillgängliga och estetiskt inbjudande. Vi strävar efter att anpassa miljöerna efter de lärprocesser som barnen är inne i. I våra miljöer både ute och inne vill vi skapa mötesplatser där barn kan möta varandra både själva och tillsammans med pedagoger där vi kan leka, utforska och lära tillsammans.

På förskolan finns fyra avdelningar två för yngre barn och två för äldre barn, avdelningarna har sina egna hemvister men samarbetar mycket över gränserna, vi ser att barnen blir trygga med all personal och skapar relationer över avdelningsgränserna.

På vår enhet finns en pedagogisk utvecklingsledare som har i uppdrag att handleda och inspirera pedagogerna till att fördjupa projektarbeten och hela tiden utveckla den pedagogiska lärmiljön.

Vi arbetar efter 4 mål:

  • Mål 1. Vi lever och andas vår värdegrund
  • Mål 2. Projektarbetet som förhållningssätt
  • Mål 3. Pedagogisk dokumentation som metod för reflektion och utvärdering
  • Mål 4. Vi har en tillåtande, kreativ och skapande miljö både inne och ute

Kontakt

Rektor
Maria Vikmång
08-581 695 70
maria.vikmang@upplands-bro.se

Samordnare
Charlotte Sigurdsson
08-581 690 73
charlotte.sigurdsson@upplands-bro.se

Pedagogisk utvecklingsledare
Åsa Lindahl
08-581 695 22
asa.lindahl@upplands-bro.se

Avdelningar
Tallen: 08-581 690 71
Eken: 08-581 690 72
Björken: 08-581 690 73
Linden: 08-581 690 74

Upp