Brunna förskola

Välkommen till Brunna förskola! Hos oss är det inne att vara ute! Viser utemiljön som ett pedagogiskt rum och naturmaterialet som ett av våra pedagogiska verktyg. Vår härliga stora skogsgård är en kreativ mötesplats.

I vår verksamhet utgör lek och olika aktiviteter grunden till barns möjligheter att lära, utvecklas och söka kunskap. Tillsammans upptäcker och utforskar sin omvärld och skapar sin egen kunskap och identitet med stöd av medforskande vuxna och barn.

Barnen är uppdelade på fem åldersnära avdelningar; Ekorren, Igelkotten, Grodan, Haren och Ugglan.

Brunna förskola ingår i enheten Brunna förskolor.

Förskolorna har en tydlig och estetiskt inbjudande lärmiljö som erbjuder barnen något att tänka kring, förundras över och inspireras av. Tillsammans med lyhörda pedagoger formas en trygg, rolig och tillåtande atmosfär där barnen ges utrymme och möjlighet till lek, utveckling och lärande.

Vi använder digitala verktyg som ett komplement till förskolans övriga verksamhet. Med hjälp av dessa kan vi erbjuda digitala upplevelser som är kopplade till våraprojektarbeten.

Vi arbetar medvetet med miljö- och hållbar utveckling tillsammans med barnen och alla våra förskolor är Grön Flagg-certifierade.

Vår ateljerista/pedagogiska utvecklingsledare har i uppdrag att genom handledning och inspiration fördjupa projektarbeten och utveckla den pedagogiska lärmiljön.

Kontakt

Rektor
Gunilla Karlsson
Tel: 08-581 690 14
E-post: gunilla.karlsson@upplands-bro.se

Biträdande rektor
Mikael Blomqvist
Mobil: 073-662 59 10
E-post: mikael.blomqvist@upplands-bro.se

Samordnare
Eva Holmberg
Mobil: 073-961 12 48
E-post: eva.holmberg@upplands-bro.se

Ateljerista / Pedagogisk utvecklingsledare
Ella Heickell
Mobil: 072-178 8214
E-post: ella.heickell@upplands-bro.se

Avdelningar
Igelkotten tel: 08-581 690 46
Ekorren tel: 08-581 690 11
Grodan tel: 08-581 690 49
Haren tel: 08-581 690 17
Ugglan tel: 08-581 690 48

Fråga oss
Upp