Blommans förskola

Blommans förskola är en Reggio Emilia inspirerad förskola som ständigt strävar efter att utvecklas! Vi arbetar utifrån ett projekterande arbetssätt där vi erbjuder barnen fördjupningar inom olika områden.

På vår förskola så arbetar vi med att integrerainformations- och kommunikationsteknik (IKT) i vår verksamhet. Vi arbetar med iPads, datorer och interaktiva tavlor och strävar efter att barnen ska få vara producenter av IKT och inte enbart konsumenter.

På Blomman har vi barnen och deras lärande i fokus, vi har levande pedagogiska miljöer där våra projekt syns i miljön och vi har ett nära samarbete mellan avdelningarna där alla pedagoger känner alla barn. Förskolan är belägen med närhet till Bro centrum och skogen på gångavstånd som vi regelbundet besöker i relation till våra projekt.

Blommans förskola har fyra åldersnära avdelningar som arbetar projekterande och med ”rum i rummen”. Vi arbetar också mycket med 100-språkligheten och att ge alla uttrycksformer plats i våra verksamheter!

Kontakt

Rektor
Nonna Nyman Duenas
Tel: 08-581 690 77
E-post: nonna.nyman-duenas@upplands-bro.se

Biträdande rektor
Camilla Ekfeldt
Tel: 072-178 82 00
E-post: camilla.ekfeldt@upplands-bro.se

Avdelningar
Fröet och Grodden tel: 08-581 690 53
Stjälken och Bladet tel: 08-581 691 84

Upp